Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Kazimierz Czarnecki

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 28 stycznia 2017 r. zmarł Kazimierz Czarnecki - Honorowy Obywatel Olkusza.

 Kazimierz Czarnecki urodził się 8 stycznia 1923 r. w Skalskim koło Olkusza, w niezamożnej rodzinie Jana i Anny Walkiewiczów. Wychowywał się w wielodzietnej rodzinie o głębokich tradycjach rodzinnych i patriotycznych. Jako uczeń szkoły podstawowej należał do ZHP, był członkiem chóru, teatru i drużyny sportowej. Był członkiem Młodzieżowego Koła Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej.

Po wybuchu II wojny światowej, ukrywając się przed przymusowym wysłaniem na roboty do Niemiec został 13 czerwca 1941 r. aresztowany przez Gestapo, a następnie poprzez obozy w Hermansdorf, Ratwitz i Markstadt osadzony w Oświęcimiu Monowicach. Kilka lat ciężkiej przymusowej pracy, złego traktowania nie zabiły w nim ducha patriotyzmu, życiowego optymizmu i życzliwości. Takiego właśnie człowieka wielkiego ducha wspominają Go do dziś koledzy z obozów.

Życie powojenne związał przez 36 lat z Olkuską Fabryką Naczyń Emaliowanych. Od początku był członkiem Związku Zawodowego metalowców. Pracownikom zakładu znany jest, jako organizator turystyki, wielu ciekawych akcji socjalnych i kulturalnych. Organizował amatorski chór, zespół teatralny, równocześnie należąc do znanego olkuskiego chóru „Hejnał”.

Ciesząc się wielkim zaufaniem społeczności lokalnej, wielokrotnie został obdarzony mandatem radnego Miejskiej Rady Narodowej i ławnika. Za największe wyróżnienie ze strony olkuszan, Pan Czarnecki uważa wybór na posła na Sejm 6 kadencji w latach 1970-1975 r. W czasie kadencji, będąc członkiem sejmowych komisji przemysłu i oświaty był inicjatorem wielu ważnych działań dla naszej społeczności lokalnej i kraju. W czasie kadencji poselskiej pomógł w uruchomieniu komunikacji miejskiej w Olkuszu.

Będąc Przewodniczącym Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Olkuskiej, współuczestniczył w wydaniu pierwszej dużej monografii o Ziemi Olkuskiej. Równolegle z działalnością w Komitecie Osiedlowym pełnił zawodowe obowiązki kierownika Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego „Czarna Góra”, gdzie dzięki współpracy z wieloma środowiskami wybudował dodatkowe boisko treningowe, wyremontował istniejące obiekty sportowe i uczynił z ośrodka miejsce festynów, imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Olkusza.

W 1982 r. Kazimierz Czarnecki założył w Olkuszu koło Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. Kazimierz Czarnecki w roku 1989 był inicjatorem otwarcia w Olkuszu biura Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych Przez III Rzeszę. Społecznie pomagał wielu ludziom wykorzystanym przez faszyzm dochodzić swoich praw odszkodowawczych. Za zasługi na tym polu został odznaczony Krzyżem Oświęcimskim i Złotym Medalem Za Zasługi Dla Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych Przez III Rzeszę. Od 1999 r. jest członkiem Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście Olkuskim.

Za swoją działalność został odznaczony: Krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oświęcimskim, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem 30-lecia i 40-lecia Polski Ludowej, Odznaką Zasłużonego Działacza Związku Zawodowego Metalowców, Złotymi Medalami Za Zasługi Dla Rozwoju Ziemi Krakowskiej oraz Dla Województwa Katowickiego, Srebrnym i Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa, Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego. Jego nazwisko zostało wpisane w 1976 r. do Księgi Zasłużonych Dla Ziemi Olkuskiej, a w 1980 r. do Księgi Ludzi Zasłużonych Dla Województwa Katowickiego.

Pogrzeb śp. Kazimierza Czarneckiego odbędzie się 3 lutego 2017 r. o godzinie 15:00 na cmentarzu w Olkuszu.

 

Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia składają

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jan Kucharzyk

z radnymi Rady Miejskiej w Olkuszu

Burmistrz

Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu