Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

O G Ł O S Z E N I E

 

               W  wyniku  rozstrzygnięcia  otwartego   konkursu  ofert  na  realizację  zadania publicznego z  zakresu  współpracy z   organizacjami  pozarządowymi   w  2017r. p.n. Prowadzenie Centrum Wolontariatu  w  Olkuszu  przyznano dotację  Stowarzyszeniu   Dobroczynnemu  RES  SACRA  MISER  w  Olkuszu   ul.  Kr .K. Wielkiego 12   32-300  Olkusz,   w   wysokości 25.000 zł.