Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

KOMUNIKAT - OSTRZEŻENIE

                                                                                           silny wiatr

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 09:00
dnia 02.03.2017 do godz. 19:00 dnia 02.03.2017, prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, z porywami do 80 km/h, z południowego zachodu.

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych  i zapobiegawczych oraz poinformowanie odpowiednich jednostek i służb.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę na bieżąco informować zgodnie z obowiązującymi procedurami PCZK.