Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi sieci wodociągowej nastąpią zakłócenia i przerwy w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Olkusz ul. Żuradzka blok nr 18 i 20.

W dniu 20.03.2017 r. od godz. 7.00 do godz. 15.00

Po uruchomieniu sieci  wodociągowej może nastąpić podwyższona barwa wody.