Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Lista laureatów Olkuskiej Nagrody Artystycznej systematycznie się powiększa. Wyróżnienie to przyznawane jest co rok twórcom i animatorom kultury w uznaniu ich osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej. W sobotni wieczór 18 marca Nagrody z rąk burmistrza Romana Piaśnika otrzymali: Jan Kućmierczyk – kompozytor, dyrygent i zawodowy skrzypek, Przemysław Kania – doktor sztuk teatralnych, aktor i prezes Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego w Olkuszu oraz Natalia Jajkiewicz – finalistka licznych konkursów, łącząca talent wokalny z tańcem.

ONA

Galę rozpoczęła dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu Beata Soboń, oddając głos gospodarzowi miasta – burmistrzowi Romanowi Piaśnikowi, który powitał zaproszonych gości. Salę widowiskową wypełnili przedstawiciele duchowieństwa, władz samorządowych i przedsiębiorców. Liczną reprezentację stanowili również lokalni artyści – laureaci obecnej oraz poprzednich edycji Olkuskiej Nagrody Artystycznej. Do nich właśnie zwrócił się burmistrz słowami Jana Pawła II: „Niech piękno, które tworzycie, ma moc wzbudzania w przyszłych pokoleniach zachwytu!”. Podkreślił, że to artyści, twórcy piękna, kreatorzy estetycznych doznań, pracują z myślą o dobru całej społeczności. – Gratuluję nagrodzonym i życzę, aby owoce tej pracy stały się ponadczasowe i inspirowały innych do działania – mówił włodarz Olkusza w uznaniu dla bogatego artystycznego dorobku tegorocznych laureatów.

ONA

Po – nagrodzonym brawami – wezwaniu burmistrza „Kochajmy naszych artystów!”, przewodniczący kapituły Olkuskiej Nagrody Artystycznej Jacek Włodarczyk odczytał protokół o wyłonieniu laureatów za 2016 rok.

Jako pierwszy statuetkę ONA otrzymał Jan Kućmierczyk. Laureat w kategorii „całokształt twórczości” nie ukrywał swojej wdzięczności dla wszystkich, którzy przyczynili się do tego wyróżnienia oraz wspierali go w dotychczasowej działalności artystycznej.

ONA

Jan Kućmierczyk od 25 lat jest dyrygentem Chóru Parafialnego „Hejnał” przy Bazylice św. Andrzeja Apostoła oraz dyplomowanym nauczycielem w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Olkuszu. Dzięki wieloletniej pracy na polu muzycznym przyczynia się do promocji kultury w Olkuszu, a jego uczniowie zostają laureatami konkursów muzycznych o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym. Za sukcesy w pracy dydaktycznej Jan Kućmierczyk otrzymał od dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej nagrodę „za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce”. Z występami solowymi i w zespołach odwiedził sceny w Niemczech, Dąbrowie Górniczej, Chechle i Kluczach.

Statuetkę w kategorii „animator kultury” otrzymał dr Przemysław Kania. Kapituła wskazała go po raz drugi w historii Nagrody, bowiem za swoją pracę w 2010 r. otrzymał ją w kategorii „młody twórca”.

ONA

Przemysław Kania jest doktorem w dziedzinie sztuk teatralnych, aktorem i nauczycielem akademickim, wykładowcą na Wydziale Aktorskim PWST Filii we Wrocławiu, a od 2012 r. adiunktem tej uczelni. W Olkuszu działa aktywnie jako wiceprezes okręgowego oddziału Towarzystwa Kultury Teatralnej oraz prezes Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego. Swoją karierę związał z Teatrem Zagłębia w Sosnowcu. Jego drugą pasją jest praca pedagogiczna z dziećmi i młodzieżą. Uczestniczy w happeningach, warsztatach teatralnych oraz prowadzi spotkania metodyczne z nauczycielami.

W kategorii „młody twórca” laureatką została Natalia Jajkiewicz – niezwykle energiczna dziewczyna, która od najmłodszych lat rozwija w sobie dwie pasje: taniec i śpiew. Ten drugi talent szlifuje pod czujną opieką innego laureata ONA i jednocześnie instruktora w Miejskim Ośrodku Kultury – Wiesława Barana.

ONA

Natalia Jajkiewicz wielokrotnie reprezentowała Olkusz na przeglądach, festiwalach i imprezach okolicznościowych w całej Polsce, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. główną nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki RMF FM czy w Talentach Małopolski. Działalność artystyczną godzi ze studiami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Zebrani w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury mogli zapoznać się bliżej z talentami artystycznymi tegorocznych laureatów dzięki ich prezentacjom. Janowi Kućmierczykowi towarzyszył Chór Parafialny „Hejnał” oraz uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. W Olkuszu. Niezwykłą artystyczną podróż zaproponował Przemysław Kania, porywając publiczność swoim pełnym dramaturgii występem. Najmłodsza z tej trójki Natalia Jajkiewicz zaskakiwała publiczność prezentując się w trzech różnych kreacjach, hipnotyzując najpierw głosem, a później tańcem.

ONA

ONA

ONA

Tradycyjnie już Jacek Majcherkiewicz (również laureat ONA) przygotował wspólną karykaturę trójki artystów nagrodzonych w tym roku. Po pamiątkowym zdjęciu w hallu Miejskiego Ośrodka Kultury rozpoczęła się mniej oficjalna część uroczystości. Tam, oprócz słodkiego tortu, na laureatów czekały kolejki gratulujących, którzy nie szczędzili ciepłych słów, wręczali kwiaty oraz drobne upominki.

ONA

ONA

ONA

Od 2006 r. organem wyłaniającym kandydatów Olkuskiej Nagrody Artystycznej jest Kapituła Olkuskiej Nagrody Artystycznej w skład której wchodzą dotychczasowi laureaci Olkuskiej Nagrody Artystycznej w kategoriach: za całokształt twórczości i dla animatora kultury, 1 osoba wskazana przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, oraz 1 osoba wskazana przez Przewodniczącego Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miejskiej w Olkuszu.

Prawo zgłaszania kandydatów do Olkuskiej Nagrody Artystycznej przysługuje: radnym Rady Miejskiej w Olkuszu, stowarzyszeniom, instytucjom kultury, szkołom artystycznym, środowisku twórczemu lub grupom osób z danego środowiska twórczego. Od 2006 r. organem wyłaniającym kandydatów Olkuskiej Nagrody Artystycznej jest Kapituła Olkuskiej Nagrody Artystycznej, w skład której wchodzą dotychczasowi laureaci Olkuskiej Nagrody Artystycznej w kategoriach: za całokształt twórczości i dla animatora kultury, 1 osoba wskazana przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz oraz 1 osoba wskazana przez Przewodniczącego Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miejskiej w Olkuszu.

Laureatami poprzednich edycji byli:

 

w 2001 r.:

-         Stanisław JAKUBAS – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,

-        Adam BIEŃ – w kategorii dla młodego twórcy,

 

w 2002 r.:

-         Jacek TASZYCKI – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,

-        Artur GOTZ – w kategorii dla młodego twórcy,

 

w 2003 r.:

-         Stanisław STACH – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,

-        Monika GĘBALA – w kategorii dla młodego twórcy,

 

w 2004 r.:

-         Stanisław WYWIOŁ – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,

-         Karolina HEIN – w kategorii dla młodego twórcy,

-         Anna KAJDA – w kategorii dla animatora kultury,

 

w 2005 r.:

-         Jerzy KANTOROWICZ – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,

-         Łukasz JAROSZ – w kategorii dla młodego twórcy,

-        Wiesław BARAN – w kategorii dla animatora kultury,

 

w 2006 r.:

-         Olgerd DZIECHCIARZ – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,

-         Stanisława SZAREK – w kategorii dla animatora kultury,

 

w 2007 r.:

-         Anna PIĄTEK – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,

-         Wojciech BAJER – w kategorii dla młodego twórcy,

-        Olga ŚLADOWSKA – w kategorii dla animatora kultury,

 

w 2008 r.:

-         Zofia ROLA – WYWIOŁ – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,

-         Agnieszka ŻELEZIK – w kategorii dla młodego twórcy,

-         Jolanta SKAWIŃSKA – w kategorii dla animatora kultury,

 

w 2009 r.:

-         Irena WŁODARCZYK – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,

-         Sławomir ELSNER – w kategorii dla młodego twórcy,

-         Jacek SYPIEŃ – w kategorii dla animatora kultury.

 

w 2010 r.:

-         Edward FRĄCZEK – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,

-         Przemysław KANIA – w kategorii dla młodego twórcy,

-         Jerzy ROŚ – w kategorii dla animatora kultury.

 

w 2011 r.:

-         Barbara SUDOŁ – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,

-         Szymon TOMSIA – w kategorii dla młodego twórcy,

-         Piotr DUDEK – w kategorii dla animatora kultury.

 

w 2012 r.:

-         Zenon KRUKOWIECKI – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,

-         Piotr SKRZYNECKI – w kategorii dla młodego twórcy,

-         Mariusz POŁEĆ – w kategorii dla animatora kultury.

 

w 2013 r.:

-         Jacek MAJCHERKIEWICZ – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,

-         Magdalena MĄCZKA – w kategorii dla młodego twórcy,

-         Marek PIENIĄŻEK – w kategorii dla animatora kultury.

 

w 2014 r.:

-         Adam SOWULA – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,

-         Mateusz JURCZYK – w kategorii dla młodego twórcy,

-         Halina BARAŃSKA – FLAK – w kategorii dla animatora kultury.

 

w 2015 r.:

-         Jacek WŁODARCZYK – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,

-         Agnieszka GRABOWSKA – w kategorii dla młodego twórcy,

-         Maciej NABIAŁEK – w kategorii dla animatora kultury.