Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

BURMISTRZ  MIASTA  I  GMINY  OLKUSZ

 

przypomina o obowiązku umieszczania tabliczek z numerem porządkowym na budynkach.

 

Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw - nazwę miejscowości.

Tabliczka z numerem porządkowym powinna być umieszczona w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Obowiązek związany z umieszczeniem tabliczki z numerem porządkowym ciąży na właścicielu nieruchomości zabudowanych lub innych podmiotach ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają (administrator, dozorca lub użytkownik). Za zignorowanie obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, grożą sankcje przewidziane w art. 64 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń.

Właściwe oznaczenie nieruchomości ułatwia lokalizację danego budynku, a także ma wpływ na nasze wspólne bezpieczeństwo. Brak właściwej tabliczki z numerem porządkowym może powodować trudności z dotarciem pod wskazany adres między innymi służbom ratowniczym.