Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Szanowni Mieszkańcy,

w rozmowach ze mną pytają Państwo o możliwość udostępnienia przejścia przez teren Emalii S.A. na odcinku od Al. 1000-lecia do ul. Partyzantów, drogą obok Marketu Budowlanego. Chciałbym zapewnić, że rozwiązanie tej kwestii traktuję jako jeden z moich priorytetów. Jeszcze jako radny Rady Miejskiej w Olkuszu niejednokrotnie podnosiłem sprawę uruchomienia połączenia drogowego między Al. 1000-lecia i ul. Partyzantów. Także jako burmistrz podejmuję inicjatywę, by sprawę udostępnienia przejścia przez teren Emalii S. A. ostatecznie rozstrzygnąć.

Istniejący szlak komunikacyjny stanowi wyłączną własność Emalii S.A. w Olkuszu. Nie stanowi drogi publicznej, a o jego udostępnieniu może zadecydować tylko właściciel terenu, którym obecnie jest osoba prywatna. Gmina Olkusz mogłaby decydować o pełnej dostępności omawianej drogi dopiero po uzyskaniu prawa własności do terenu.

Prowadzone dotychczas rozmowy z prywatnym właścicielem terenu były bezowocne. Mimo publicznych deklaracji prezesa Emalii S.A. o woli udostępnienia przejścia, kierowane przez nas propozycje nie spotkały się z jakąkolwiek reakcją z jego strony. W tym tygodniu raz jeszcze skierowałem do prezesa Emalii S.A. pismo, w którym poinformowałem go o chęci prowadzenia rozmów w temacie udostępnienia tak potrzebnego przejścia.

Biorąc pod uwagę dotychczasowy brak jakiejkolwiek informacji zwrotnej ze strony Emalii S.A., która stanowiłaby podstawę do podjęcia rozmów o udostępnieniu przejścia przez Emalię, z dużym zdumieniem przyjąłem informację o tym, że osoby powiązane z firmą prowadzą zbiórkę podpisów pod petycją w tej sprawie. Intencji tego działania mogę się jedynie domyślać. Cały czas podejmowałem i w dalszym ciągu konsekwentnie będę podejmował próby porozumienia z właścicielem terenu. O udostępnieniu przejścia będziemy jednak mogli mówić dopiero wtedy, gdy Emalia S.A. podejmie z Gminą konstruktywną rozmowę.

Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz