Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz we współpracy z Gminną Radą Seniorów w Olkuszu ogłasza konkurs „Miejsce Przyjazne Seniorom”. Głównym celem konkursu jest promowanie miejsc przyjaznych Seniorom działających na terenie Olkusza: kawiarni, sklepów, aptek, punktów usługowych, instytucji: kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, użyteczności publicznej i innych, odpowiadających na potrzeby starszych mieszkańców, poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy., w których osoby starsze czuja się miło i  swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane.

W związku z tym zapraszamy do składania zgłoszeń podmiotów, które pragną uzyskać certyfikat „ Miejsce Przyjazne Seniorom”. Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza, który dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu www.umig.olkusz.pl, lub który można odebrać w Punkcie Informacyjno-Podawczym w UMiG w Olkuszu. Zgłoszenia mogą dokonać: instytucje, firmy, organizacje, urzędy i osoby fizyczne (grupa przynajmniej 10 osób).

Formularze zgłoszeniowe można składać w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu lub listownie na adres Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz z dopiskiem „Miejsce Przyjazne Seniorom”  terminie do 15 maja 2017 r.

Regulamin konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom” dostępny jest poniżej.  W razie pytań prosimy o kontakt  z Urzędem Miasta i Gminy w Olkuszu, tel. 32 626 01 55.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

/-/ Roman Piaśnik

Załączniki: