Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Inwestycyjne plany Gminy Olkusz na najbliższe lata są bardzo ambitne. Oprócz konsekwentnie realizowanych prac drogowych (przypomnijmy, tylko w 2017 r. na ten cel wydanych zostanie ponad 5,5 mln zł), planowane są także duże inwestycje takie jak rewitalizacja budynku dawnego starostwa oraz liczne zadania wynikające z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza. Dziesiątki milionów złotych wydane w najbliższych latach znacznie przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców. Wymagają jednak odpowiedniego przygotowania i kontroli realizacji. Od połowy kwietnia w olkuskim magistracie odpowiedzialny za to jest nowy naczelnik Wydziału Drogowo-Inwestycyjnego Michał Barczyk.

- Praca w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym jest niezwykle odpowiedzialna. To od pracowników tej komórki zależy tempo realizowanych inwestycji, odpowiedni nadzór nad nimi oraz zgodność z oczekiwaniami mieszkańców. Są to pracownicy, którzy dużo czasu spędzają w terenie, dokonując ocen i pomiarów. Do tego niezbędne jest odpowiednie wykształcenie, chęć nieustannego zdobywania nowej wiedzy, zainteresowanie innowacjami. Wykształcenie pana Michała Barczyka daje nam pewność, że jest on merytorycznie przygotowany do wyzwań związanych ze stanowiskiem naczelnika, ponadto – jako osoba młoda i dynamiczna – wykazuje odpowiednie cechy charakteru do tego, by skutecznie kierować tą ważną dla Urzędu komórką – komentuje burmistrz Roman Piaśnik.

Nowy naczelnik Wydziału Drogowo-Inwestycyjnego posiada dwa tytuły magistra inżyniera: na kierunku budownictwo w specjalności budownictwo komunikacyjne i infrastruktura oraz na kierunku inżynieria środowiska w specjalności inżynieria sanitarna i gospodarka wodna. Ukończył również studia podyplomowe na kierunku przedmiarowanie, kosztorysowanie i planowanie robót. Nabył ponadto uprawnienia budowlane w specjalności drogowej i kolejowej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Od blisko 10 lat Michał Barczyk zdobywa doświadczenie budowlane – najpierw jako inżynier budowy, a w ostatnich 5 latach jako kierownik budowy. W tej ostatniej roli realizował procesy budowlane, skutecznie koordynując pracę podległych pracowników.

- Do swoich nowych obowiązków podchodzę z dużym zaangażowaniem. Wierzę, że moje wykształcenie, ale przede wszystkim zdobyte doświadczenie, w tym na stanowiskach kierowniczych, przydadzą się w codziennej pracy zespołu ludzi odpowiedzialnych za prowadzenie inwestycji w Gminie Olkusz. Zdaję sobie sprawę z oczekiwań nie tylko mieszkańców, ale także burmistrza, który duży nacisk kładzie na jakość realizacji prac budowlanych. Przed Gminą Olkusz ambitne wyzwania inwestycyjne. Cieszę się, że mogę być częścią zespołu, który przyczyni się do rozwoju regionu – mówi Michał Barczyk, nowy naczelnik Wydziału Drogowo-Inwestycyjnego.