Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz, mam przyjemność zaprezentować zasady kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego Olkusza. Bardzo dziękuję za aktywność w ubiegłych latach. Niebawem będzie można składać wnioski, które jeszcze w tym roku zostaną poddane pod głosowanie. Zwycięskie projekty będą realizowane w 2018 roku. Jestem przekonany, że Państwa zaangażowanie i dobre pomysły przyczynią się do realizacji fantastycznych inicjatyw. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami poniżej oraz aktywnego udziału w czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego Olkusza. Chciałbym także przypomnieć, że od końca maja można będzie można składać wnioski do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego (www.bo.malopolska.pl).

Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

 

Obecnie trwa: 

Zgłaszanie propozycji zadań

15 maja – 16 czerwca 2017 r.

- kampania informacyjna dotycząca budżetu obywatelskiego;

- uruchomienie strony internetowej www.obywatelski.umig.olkusz.pl;

- składanie przez mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz formularzy zgłoszeniowych propozycji zadań do budżetu obywatelskiego;

- powołanie przez Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Zespołu Opiniującego;

- prowadzenie rejestru formularzy zgłoszeniowych propozycji zadań do budżetu obywatelskiego przez Wydział Spraw Społecznych, zwany dalej Wydziałem i analiza formalna wniosków;

- przekazywanie przez Wydział formularzy zgłoszeniowych propozycji zadań do budżetu obywatelskiego do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu lub jednostek organizacyjnych w celu ich analizy;

- prowadzenie analizy zgłoszonych zadań i podejmowanie ewentualnych kontaktów z autorami, w celu uzupełnienia bądź modyfikacji propozycji zadań;

- wprowadzenie dyżurów pracowników wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu;

- uruchomienie doradztwa bezpośredniego, telefonicznego i mailowego, w zakresie.  

  przygotowania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego;

 

Zasady Budżetu Obywatelskiego (Regulamin)

Formularz zgłoszenia zadania (word)

Formularz zgłoszenia zadania (pdf)

Harmonogram

 

Wykaz punktów do głosowania  w Budżecie Obywatelskim na rok 2018

 

Grafika z harmonogramem