Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Dwa projekty z Gminy Olkusz rywalizują w konkursie „To dla mnie ważne” Fundacji Aviva, w którym do wygrania jest grant na wsparcie rozwoju dzieci. Przedszkole Nr 7 w Olkuszu walczy o dofinansowanie w wysokości 33 tys. zł na utworzenie sali doświadczania świata, natomiast Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu wespół z Szkołą Podstawową w Zedermanie i Stowarzyszeniem Res Sacra Miser starają się o 50 tys. na realizację zajęć z programowania. Szanse na powodzenie olkuskich inicjatyw są duże, bowiem każdy może pomóc, oddając swój głos na stronie http://todlamniewazne.pl/szukaj.html?name=&by=&city=olkusz

- Mieszkańcy naszej gminy już wielokrotnie udowadniali, że w internetowych plebiscytach nie mają sobie równych. Gorąco zachęcam do tego, by wesprzeć projekty, które bezpośrednio przełożą się na interesujące inicjatywy wspierające rozwój najmłodszych. Zachęcam do głosowania – dla nas to tylko chwila, a szanse na powodzenie rosną z każdym głosem – komentuje burmistrz Roman Piaśnik.

Przedszkole Nr 7 swoją kandydaturę uzasadnia następująco:

Rozwój każdego młodego człowieka zależy od tego, w jakim stopniu otaczające go środowisko zdoła uaktywnić tkwiące w nim możliwości oraz je pobudzi i ukierunkuje. Ta myśl zrodziła w naszej głowie - nauczycieli przedszkola - pomysł utworzenia Sali Doświadczania Świata. Nie jesteśmy placówką specjalistyczną, lecz naszej opiece coraz częściej powierzane są dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi. Wychowankami naszego przedszkola są już między innymi: dziecko ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością sprzężoną, dzieci z zaburzeniami sensorycznymi i ruchowymi, afazją motoryczną i innymi zaburzeniami zachowania.

Z naszych obserwacji wynika, że na terenie przedszkola każdego roku liczba dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności wzrasta. Ponadto w każdej grupie wiekowej obserwujemy znaczną liczbę wychowanków z różnymi zaburzeniami rozwoju (np.: dzieci wycofane, z nadpobudliwością psychoruchową, agresywne, zagrożone niedostosowaniem społecznym), które do dziś nie zostały ostatecznie zdiagnozowane. Nasze przedszkole mieści się na terenie, w którym istnieje duża liczba rodzin objętych pomocą społeczną. W związku z tym mają one na starcie zawężone szanse edukacyjne.

Sala Zmysłów byłaby idealnym miejscem do wszechstronnego rozwoju naszych wychowanków oraz formą pomocy w radzeniu sobie z niepełnosprawnością naszych dzieci. Jej głównym celem będzie doświadczanie świata wszystkimi zmysłami, odprężenie, relaks i wyciszenie, aktywacja percepcji oraz budowanie poczucia radości i bezpieczeństwa. My nauczycielki przedszkola pragniemy zapewnić warunki do wszechstronnego rozwoju zarówno dla dzieci pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych.

Sala Doświadczania Świata byłaby dostępna dla naszych podopiecznych każdego dnia. Będziemy wykorzystywać ją zarówno do zajęć dydaktycznych, wychowawczych, terapeutycznych oraz w ramach kółek zainteresowań. Aby jak najefektywniej wykorzystać walory sali przewidujemy warsztaty poszerzające kwalifikacje naszej kadry. Jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami i społecznością lokalną. To właśnie dla nich będziemy organizować raz w miesiącu dzień otwarty. Podczas organizowanych warsztatów dla rodziców i dzieci pokażemy jak aktywnie można uczyć się i wspólnie bawić w Sali Zmysłów. Każdy rodzic, który weźmie udział w takim wydarzeniu będzie mógł raz w tygodniu swobodnie z niej korzystać pod okiem nauczycieli.

Nasza placówka prężnie współpracuje z lokalnymi instytucjami tj.: Biblioteka, Miejski Dom Kultury, Szkoła Podstawowa nr 4, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz pobliskie Przedszkola nr 4 i nr 13, których podopieczni również będą mogli korzystać z sali. W podjętej inicjatywie wspiera nas także Rada Osiedla ,, Centrum’’.

Aby nasza sala mogła powstać konieczne są prace remontowo-adaptacyjne wydzielonego pomieszczenia oraz zakup właściwego sprzętu. Sala będzie wyposażona między innymi w :
· ścieżki sensoryczne o różnej fakturze,
· rozgwieżdżone niebo, rozmieszczone punkty świetlne,
· panel sensoryczny, dotykam i czuje,
· magiczne akwarium,
· prysznic świetlny.

Więcej: http://todlamniewazne.pl/inicjatywa,1314,sala-doswiadczania-swiata.html

 

Projekt SP Nr 1 w Olkusz, SP w Zedermanie i Stowarzyszenia RSM ma następujące uzasadnienie:

Połączenie potencjałów trzech innowacyjnych podmiotów, nastawienie na kształtowanie wśród najmłodszych kluczowych umiejętności, dostosowanie wsparcia do specyficznych potrzeb dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami – wszystko to składa się na niepowtarzalność zgłaszanej przez nas inicjatywy. Państwa głos pozwoli na stały rozwój prowadzonych przez nas działań oraz przekona „niedowiarków”, że można i NALEŻY działać razem dla wspólnego dobra.
SKĄD POJAWIŁ SIĘ POMYSŁ?

Reprezentujemy trzy odrębne środowiska, które łączy pasja w kreowaniu działań na rzecz naszych podopiecznych. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu jest wiodącą placówką edukacyjną, która od lat prowadzi niestandardowe działania w rozwijaniu zainteresowań swoich uczniów (m.in. koła zainteresowań w zakresie informatyki, innowacyjne metody nauczania). Szkoła Podstawowa w Zedermanie jest szkołą wiejską animującą życie społeczności lokalnej, współtworzącą wydarzenia dla wszystkich mieszkańców sołectwa, aktywnie działającą na rzecz integracji międzypokoleniowej oraz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów. Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu od 2006 r. prowadzi działania na rzecz wsparcia rodzin z małym dzieckiem niepełnosprawnym. Śledzimy stale zachodzące zmiany we współczesnym świecie, wkraczanie nowoczesnych technologii dla edukacji, rehabilitacji i innych obszarów funkcjonowania dziecka. Nasze doświadczenie oraz wcześniejsza partnerska współpraca przyczyniła się do decyzji o wspólnej aplikacji do Programu „To dla mnie ważne”.

NA JAKIE POTRZEBY ODPOWIADA NASZA INICJATYWA? JAKI JEST JEJ CEL I CHARAKTERYSTYKA?
Chcemy wspierać naszych uczniów i podopiecznych w stałym podnoszeniu swoich umiejętności w dziedzinie, która jest dla nich atrakcyjna. Programowanie jest jedną z kluczowych umiejętności dzisiejszego świata – uczy myślenia strategicznego, rozwiązywania sytuacji problemowych, rozwija myślenie algorytmiczne, kreatywność oraz zdolność wyrażania własnych pomysłów. Wykorzystanie narzędzi – które planujemy zakupić w ramach pozyskanych środków – pozwala na zdobycie tych umiejętności poprzez zabawę, dzięki czemu praca przy komputerze nabiera innego wymiaru.
Dla dzieci niepełnosprawnych „inny wymiar” programowania oznacza użycie alternatywnych sposobów komunikacji. Wykorzystując nowoczesny i innowacyjny sprzęt – w ramach prowadzonych spotkań edukacyjno-terapeutycznych dla tych dzieci – umożliwimy im tworzenie własnych dzieł

muzycznych, które także mogą być traktowane jako „programowanie”.
Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu, wspierając rodziny z małym dzieckiem niepełnosprawnym, zauważa wzrost odsetka dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Problem ten jest zgłaszany także przez same placówki oświatowe – przedszkola i szkoły współpracujące ze Stowarzyszeniem. Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania wspierające dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi są już dostępne – ich koszt jednak znacznie przekracza możliwości finansowe Stowarzyszenia. Aby terapia dziecka była jak najbardziej „efektywna”, należy do niej włączyć elementy twórcze, zabawowe – właśnie to zapewnia innowacyjny sprzęt, jaki zamierzamy zakupić.


ODBIORCY WSPARCIA WRAZ Z OPISEM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ

Zakupiony sprzęt pozwoli na realizację zajęć z programowania dla całej społeczności uczniowskiej dwóch szkół (316 uczniów). Zajęcia te prowadzone będą podczas realizacji podstawy programowej (przede wszystkim na zajęciach informatyki). Poprzez warsztaty dla wszystkich chętnych nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli klas 1-3, umożliwimy wprowadzenie innowacyjnych zajęć z wykorzystaniem zakupionego sprzętu także podczas nauczania innych przedmiotów. W każdej ze szkół funkcjonować będzie Koło Informatyczne, co zagwarantuje kształtowanie umiejętności programowania z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi. Nauczyciele naszych szkół stanowią więc pośrednich odbiorców inicjatyw. Dla Szkoły w Zedermanie zajęcia z programowania będą nowością w ofercie placówki, w Szkole Podstawowej nr 1 w Olkuszu nastąpi poprawa jakości oferowanych już działań. Zakupiony sprzęt (netbook) pozwoli bowiem na realizację zajęć z programowania poza salą informatyczną, z dostępem do urządzenia informatycznego dla pary uczniów.

W stosunku do dzieci niepełnosprawnych będących pod opieką Stowarzyszenia (30 dzieci w wieku do 10 lat, wraz z rodzeństwem i rodzinami, łącznie ok. 100 osób), zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany na cotygodniowych spotkaniach rodzin zrzeszonych w „Kawiarence Pod Parasolem”. Jest to grupa rodziców – animatorów, doświadczonych w samodzielnym przeprowadzaniu działań na rzecz swoich dzieci. Planujemy przeprowadzenie warsztatu dla tych rodziców oraz innych chętnych osób (przede wszystkim nauczycieli z partnerskich szkół) o tematyce alternatywnej komunikacji. Chcemy nauczyć uczestników organizowanych spotkań, jak wykorzystywać innowacje do codziennej pracy z dziećmi. Skupimy się na zaletach zakupionego urządzenia muzycznego, tak aby każdy rodzic bądź nauczyciel był gotowy do wykorzystania użyteczności sprzętu w swoich działaniach na rzecz dzieci.

CO PLANUJEMY ZAKUPIĆ ZA OTRZYMANĄ DOTACJĘ?
Dla dzieci niepełnosprawnych planujemy zakup innowacyjnego sprzętu muzycznego wspierającego edukacje muzyczną, matematyczną, analogowe programowanie. Unikatowy instrument tzw. „nowoczesna katarynka” daje nieskończenie wiele możliwości rozwojowych.
Do zajęć związanych z programowaniem dla 2 szkół łącznie niezbędny jest zakup: netbooków (20 szt.) – dostępność 1 urządzenia dla pary uczniów, 4 laptopów wraz z oprogramowaniem, 2 flipchartów oraz drukarek laserowych. Dzięki planowanym zakupom zajęcia będą mogły odbywać się poza salą informatyczną – każdy przeszkolony nauczyciel będzie miał możliwość wykorzystania w swoich zajęciach zakupionego sprzętu, a dostępność przenośnych urządzeń dla pary uczniów sprzyjać będzie wysokiej efektywności prowadzonych lekcji.

Wyżej wymieniony sprzęt jest w pełni mobilny, co umożliwi jego użyczenie pomiędzy partnerskimi podmiotami. Urządzenie muzyczne będzie udostępniane szkołom do wykorzystania podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Planujemy także współpracę z instytucjami kultury (ośrodki kultury w Olkuszu, Bukowie i Bolesławiu) w zakresie organizacji zajęć muzycznych dla chętnych dzieci z wykorzystaniem zakupionego sprzętu. Szkoły zaproszą z kolei dzieci z niepełnosprawnościami na specjalnie im dedykowane warsztaty z programowania.

W efekcie planowanych działań nie tylko wzmocnimy kompetencje dzieci, w szczególności w dziedzinie cyfrowej, ale przygotujemy animatorów (rodziców dzieci, nauczycieli), którzy będą gotowi do prowadzenia warsztatów dla innych grup odbiorców. Rozwój pasji najmłodszych będzie więc możliwy w długofalowej perspektywie, dzięki połączeniu sił i woli współpracy naszych instytucji.

Więcej: http://todlamniewazne.pl/inicjatywa,1319,akademia-mlodego-programisty-nowy-wymiar-programowania.html

 

Głosować na oba projekty można tutaj: http://todlamniewazne.pl/szukaj.html?name=&by=&city=olkusz. Wystarczy podać swoje dane, a następnie potwierdzić głos poprzez kliknięcie na przesłany elektronicznie link.