Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o przedwczesnej śmierci

śp. Wojciecha Wadasa

radnego III, IV, V i VII kadencji Rady Miejskiej w Olkuszu,
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Olkuszu w latach 1998-1999,
oddanego społecznika
i wspaniałego przyjaciela.

Rodzinie i bliskim składamy szczere wyrazy współczucia

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jan Kucharzyk

Burmistrz

Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 29 maja o godzinie 14:00 w Olkuszu.

 ŚP. WOJCIECH WADAS