Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 02.06.2017 r. do 23.06.2017 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 

- działka nr ew. gr. 604 w Osieku (ul. Leśna) w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz gazu.

 

- działka nr ew. gr. 1202 w Kosmolowie w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz elektroenergetyczny.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-58.