Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

z dnia 14 czerwca  2017 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgu  wyborczym Nr 17, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych   w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej  w Olkuszu dla wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Olkuszu,  zarządzonych na dzień 3 września  2017 roku.

 

                              

                       Na podstawie art. 422  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz.15) w związku  z  Zarządzeniem  Wojewody Małopolskiego z dnia 12 czerwca 2017 r.w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Olkuszu /Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego poz.4026/, podaję do publicznej wiadomości informację o okręgu wyborczym Nr 17, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym  oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Olkuszu dla wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Olkuszu, zarządzonych na dzień 3 września  2017 r.

 

 

Numer okręgu wyborczego

 

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym

 

17

Sołectwa:

Witeradów, Żurada

 

1

 

Siedziba  Miejskiej Komisji Wyborczej w Olkuszu mieści się w Urzędzie Miasta Gminy Olkusz, pokój Nr 238 tel. 32 6260238 , 32 6260239

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

/ - /  Roman  Piaśnik