Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Sytuacja Osób Niepełnosprawnych w Olkuszu – to temat konferencji, która miała miejsce 12 czerwca 2017r. w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz. Pani Bożena Krok – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz witając zaproszonych gości podkreślała istotę działań, które powinny być podjęte na rzecz osób niepełnosprawnych i któremu ma służyć przystąpienie gminy Olkusz do projektu „Małopolska wdraża konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami” realizowanego przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z Fundacją Badań i Praktyk Społecznych. W ramach projektu we współpracy z osobami reprezentującymi środowisko osób niepełnosprawnych, dokonana zostanie analiza poziomu dostępności instytucji publicznych dla osób niepełnosprawnych oraz opracowane zostaną rekomendacje zmian, które zwiększałyby dostępność i jakość świadczonych usług w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami.

         Na konferencji przedstawicielka Oddziału Małopolskiego PFRON-u przybliżała założenia programu „Stabilne zatrudnienie–osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”, a przedstawicielka Państwowego Urzędu Pracy z Olkusza - ofertę skierowaną do osób niepełnosprawnych.

Najmocniejszym głosem był jednak głos osób reprezentujących stowarzyszenia zrzeszające osoby niepełnosprawne. Niestety był to gorzki głos w szczególności jeśli chodzi o możliwości zatrudnienie osób niepełnosprawnych na terenie naszej gminny. Osoby niepełnosprawne wyrażają gotowość do pracy, niestety pracodawcy nie są zainteresowani, pomimo różnych udogodnień (omawiane wcześniej projekty) .

Problemem jest tez brak różnych udogodnień jak np. bezpłatny przewóz opiekunów osób niepełnosprawnych komunikacją miejską. Taką możliwość mają tylko osoby niewidome, a już te np. na wózkach inwalidzkich, czy poruszające się o kulach, niestety nie.

Niepełnosprawni mówią jasno – NIC o nas - bez NAS i proponują powołanie Rady ds. Osób Niepełnosprawnych działającej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu.

Jaśniejszym światełkiem jest ukłon w stronę osób niepełnosprawnych zrobiony

 przez właściciela firmy taksówkowej, który zakupił samochód w pełni  przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych ze wszystkimi udogodnieniami. Sam pomaga osobom w transporcie - przemieszczenie się do samochodu i z samochodu, rozkłada podesty itp. wg potrzeb, a ceny usługi są cenami jak za przewóz zwykła taksówką.

Jakość usługi potwierdził dowieziony na konferencję przedstawiciel jednego ze stowarzyszeń.