Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Czesław Żak nie jest już prezesem Olkuskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Od 23 czerwca na stanowisku tym zastąpiła go Ewa Burakowska. Zmienił się również skład Rady Nadzorczej spółki, w której Zenona Fiuka zastąpił Rafał Solecki.

- Każdy podmiot wydatkujący środki publiczne musi być odpowiednio zarządzany oraz kontrolowany. W ubiegłych latach rozpoczęty został proces restrukturyzacji spółki. Nowe brzmienie otrzymał statut olkuskiego TBS-u, zmieniły się też osoby odpowiedzialne za spółkę. Liczę na nową jakość pracy. Ważne jest, że Pani Ewa Burakowska i Pan Rafał Solecki są osobami niezależnymi politycznie, a biorąc pod uwagę ich doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie – świetnie nadają się do powierzonych im nowych obowiązków – komentuje burmistrz Roman Piaśnik.

Ewa Burakowska ukończyła studia wyższe uzyskując tytuł magistra na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Zawodowo zajmuje się finansami. Zdobyte doświadczenie pozwoliło jej z powodzeniem prowadzić własną działalność gospodarczą z zakresu doradztwa finansowego. Wcześniej zajmowała m.in. kierownicze stanowiska w krakowskim oraz olkuskim oddziale PKO BP SA. W zakresie usług finansowych odpowiedzialna była również za bezpośredni kontakt z klientem indywidualnym oraz z przedsiębiorcami. Stanowisko prezesa zarządu OTBS Sp. z o.o. objęła 23 czerwca tego roku. W wyniku wprowadzenia – zaproponowanych przez burmistrza Romana Piaśnika – zmian w statucie spółki, zarząd spółki jest jednoosobowy.

- Serdecznie dziękuję za tę szansę i okazane mi zaufanie. Jest to dla mnie duże wyróżnienie i nowe wyzwanie w mojej karierze zawodowej. Jestem przekonana, że doświadczenie zdobyte w instytucjach bankowych i w prowadzeniu własnej działalności pozwoli mi na efektywną realizację powierzonych zadań – mówi Ewa Burakowska, nowa prezes TBS w Olkuszu.

Zmienił się również skład Rady Nadzorczej OTBS Sp. z o.o. Uzyskany przez Rafała Soleckiego w maju tego roku tytuł doktora nauk ekonomicznych pozwolił mu w dniu 21 czerwca 2017 r. objąć funkcję członka Rady Nadzorczej. Rafał Solecki od blisko 10 lat związany jest z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości, którego jest dyrektorem. Odpowiada m.in. za nadzór nad działalnością całej jednostki budżetowej oraz realizację części Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla MŚP i instytucji otoczenia biznesu.

OTBS Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego, w której od 2003 roku 100% udziałów posiada Gmina Olkusz. Od tego czasu OTBS Sp. z o.o. samodzielnie zrealizowało następujące inwestycje: budynek wielorodzinny przy ul. Legionów Polskich 10a, adaptację budynku byłego "Hotelu Olkusz”, budynek wielorodzinny przy ul. Armii Krajowej 34, budynek wielorodzinny przy ul. Armii Krajowej 32, budynek wielorodzinny przy ul. Osieckiej 12.

Łącznie na zasób mieszkaniowy OTBS Sp. z o.o. składa się 237 mieszkań. Towarzystwo jest również właścicielem pawilonu handlowego przy al. Tysiąclecia 2b w Olkuszu oraz lokali użytkowych na parterze bloku przy ul. Armii Krajowej 34 i 32.

TBS