Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Gmina Olkusz sięga po fundusze z zewnątrz. Dotyczy to nie tylko dużych projektów, takich jak rewitalizacja kwartału królewskiego z budynkiem dawnego starostwa na olkuskim rynku, ale także mniejszych inicjatyw - zarówno dla dzieci jak i dla całych miejscowości.

- Cieszy aktywność dyrektorów szkół i przedstawicieli sołectw, którzy poszukują możliwości finansowania różnorakich inicjatyw na zewnątrz. Ze swojej strony zapewniam pełne wsparcie merytoryczne podległych mi jednostek, dlatego nie należy bać się nowych wyzwań. Dziękuję i gratuluję wyników, bowiem te z pozoru niewielkie środki przyczynią się do realizacji naprawdę ciekawych i potrzebnych projektów - komentuje burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Sołectwo Osiek zostało wyróżnione w konkursie „Niezwykła Małopolska Wieś 2017”, dzięki czemu uzyskało dotację w wysokości 8 tys zł. Celem konkursu było nagrodzenie sołectw i ich mieszkańców, którzy dbają o swoją „małą ojczyznę”. Wniosek złożony do I edycji konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego został opracowany przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu przy zaangażowaniu wszystkich grup społecznych z sołectwa. W ostatnich latach Osiek coraz prężniej się rozwija. W ciągu 5 lat zrealizowano takie inicjatywy jak modernizacja budynku Szkoły Podstawowej  im. Jana Kochanowskiego w Osieku czy bazy sportowej administrowanej  przez Lokalny Klub Sportowy Osiek – Zimnodół-Zawada. Dodatkowo trzeba podkreślić zaangażowanie mieszkańców wsi w prace społeczne, przy budowie kościoła, czy w Budżecie Obywatelskim.

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu aktywnie zachęca dyrektorów placówek oświatowych do aplikowania o środki w ramach pojawiających się konkursów dotacyjnych, świadczy także wsparcie merytoryczne w z zakresie opracowania wniosków aplikacyjnych czy przejściu procedur dotacyjnych. Dzięki podjętej współpracy uczniowie olkuskich szkół już od września będą mieli szanse na uczestnictwo w innowacyjnych zajęciach związanych z nowymi technologiami.

3 tysiące złotych to dofinansowanie uzyskane przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Olkuszu w ogólnopolskim programie #SuperKoderzy. O dofinansowanie walczyło 300 szkół, z czego jedynie 135 szkół zakwalifikowało się do programu - w tym Szkoła Podstawowa Nr 4. Program #SuperKoderzy pozwoli rozwinąć umiejętności nauczycieli oraz uczniów z zakresu nowych technologii, programowania i robotyki. Autorem wniosku aplikacyjnego był nauczyciel  informatyki Pan Rafał Michalski.

Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła podstawowa Nr 3 oraz Szkoła podstawowa w Zedermanie zostały przyjęte do programu MegaMisja. W ramach programu od września w świetlicach szkolnych będą realizowane zajęcia z zakresu kreatywnego ale też bezpiecznego korzystania z nowych technologii. Tematami, które zostaną poruszone będą m.in.: wyszukiwanie informacji, prawo autorskie, bezpieczna komunikacja w mediach oraz różnica pomiędzy informacją a reklamą. Realizując program szkoły mają szansę na wygranie ciekawych nagród: tabletów, pakietów książek, audiobooków czy zabawek edukacyjnych.

W piątej edycji konkursu “To dla mnie ważne” organizowanego przez Fundację Aviva grant w wysokości 32 tys zł. uzyskał projekt “Akademia młodego programisty - nowy wymiar programowania”. Jest to inicjatywa Stowarzyszenia Dobroczynnego Res Sacra Miser wraz ze Szkołą Podstawową Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu i Szkołą Podstawową w Zedermanie. Dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz w Zedermanie zaplanowano zakup. netbooków, 4 laptopów z oprogramowaniem, oraz drukarek laserowych. Dzięki temu dzieci będą mogły uczyć się programowania nie tylko w teorii, ale również w praktyce. Wspólna aplikacja możliwa była dzięki skoordynowaniu działań szkół przez pracowników UMiG Olkusz.