Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

OGŁOSZENIE

o naborze przedstawicieli mieszkańców  do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

 

Trwa IV edycja budżetu obywatelskiego. Chciałbym, by także w tej edycji budżetu obywatelskiego, mieszkańcy mieli  wpływ na podejmowane decyzje. W związku z tym powołany zostanie Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, w składzie którego będą uczestniczyć przedstawiciele mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz, którzy wyrażą  chęć pracy w tym Zespole, wspólnie z  przedstawicielami Rady Miejskiej w Olkuszu i Urzędu Miasta i Gminy Olkusz.

Zespół dokona ostatecznego wyboru propozycji zadań zgłoszonych do IV edycji budżetu obywatelskiego, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców i będzie uczestniczył w monitorowaniu realizacji zwycięskich projektów.

Chciałbym, by przedstawicielami mieszkańców ,były osoby  które aktywnie uczestniczyły w dotychczasowych edycjach budżetu obywatelskiego.

Dlatego proszę mieszkańców  Miasta i Gminy Olkusz o zgłaszanie swoich kandydatur  do pracy w Zespole ds. Budżetu Obywatelskiego.

Pisemne zgłoszenia proszę przesłać do Urzędu Miasta i Gminy Olkusz do 31 sierpnia 2017 roku na formularzu dostępnym w Punkcie Informacyjno-Podawczym lub do pobrania poniżej.  Spośród zgłoszonych kandydatur dokonam wyboru 5 osób do pracy Zespole w terminie do 4 września 2017 roku

 

 Burmistrz Miasta  i Gminy Olkusz

 Roman Piaśnik

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATURY DO ZESPOŁU ds. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO