Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Dobiegają już końca zaplanowane na okres wakacyjny remonty w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olkusz. Łącznie władze Olkusza przeznaczyły na ten cel blisko 2,4 miliona złotych. Wraz z nowym rokiem szkolnym wielu uczniów rozpocznie naukę w nowych salach lekcyjnych lub w pomieszczeniach wyremontowanych. W trakcie wakacji wykonano również wiele napraw i doposażono pracownie. Pamiętać należy, że po odbiorach technicznych są także obiekty sportowe – kompleks boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz boisko przy Szkole Podstawowej nr 9. Część zadań inwestycyjnych w olkuskich placówkach związana była z reformą oświaty. Prace te wykonane zostały przy udziale pieniędzy z gminnej kasy.

- Olkuskie szkoły są przygotowane na powrót uczniów. Wykonane zostały odpowiednie remonty, mające na celu dostosowanie szkół do systemu ośmioletniego. Klasy zostały doposażone, zakupiliśmy pomoce dydaktyczne i będziemy systematycznie doposażać szkoły w konieczny sprzęt. Do niektórych placówek zostały dostarczone nowe meble: ławki i krzesła – tłumaczy Paulina Polak, dyrektor Samorządowego Zespołu Edukacji w Olkuszu. - Podobnie jak inne polskie szkoły, stanęliśmy przed koniecznością zorganizowania pracowni specjalistycznych, na przykład do fizyki czy chemii. O ile w szkołach, do których zostały włączone gimnazja, nie jest to większy kłopot, o tyle w pozostałych placówkach musimy przygotować je od podstaw – dodaje.

Zakończyły się lub niebawem zakończą zadania, które kosztowały łącznie 2 371 064,92 zł. Wśród nich znajdują się zarówno duże zadania  inwestycyjne, jak również prace remontowe i adaptacyjne.

Uczniowie z SP w Osieku dzięki adaptacji poddasza będą się uczyć w nowych salach lekcyjnych, a w SP w Braciejówce wykonane zostały prace konserwacyjno-remontowe oraz przeniesiono salę komputerową. Na placu zabaw przy SP w Witeradowie pojawiły się nowe urządzenia. W SP w Kosmolowie wykonano monitoring, remont sanitariatów. Z kolei w SP Nr 5 wybudowano nowe przyłącza kanalizacyjne, a w Gimnazjum nr 3 wyremontowano instalację elektryczną w sekretariacie oraz wymieniono pion instalacji wodno-kanalizacyjnej. W SP nr 1 naprawiono meble i wykonano pomiary natężenia oświetlenia. Podobne pomiary przeprowadzono w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1 w Olkuszu. W SP nr 3 wymieniono zbiornik gazowy, a w SP nr 9 wyremontowano salę lekcyjną.

W kilku szkołach konieczne było doprowadzenie wody do pracowni przedmiotów przyrodniczych ( SP Nr 6, SP w Kosmolowie, Zedermanie, Zawadzie i w Sienicznie).

Remonty wykonane zostały również w placówkach, gdzie przebywają najmłodsi mieszkańcy Gminy Olkusz. W Przedszkolu Nr 5 i Przedszkolu nr 10 przebudowano sanitariaty, w Przedszkolu Nr 8 wykonano nową posadzkę w sali zabaw, w Sienicznie wyremontowano oddział przedszkolny, w Braciejówce dostosowano budynek przedszkola do wymogów przeciwpożarowych, w oddziale przedszkolnym w Zawadzie pomalowano ściany, w Przedszkolu Nr 7 pomalowano jedno z pomieszczeń, w Przedszkolu Nr 10 zostały wymienione drzwi, a w Przedszkolu w Braciejówce zamontowano wyciąg mechaniczny w kuchni.

Gmina Olkusz przeznaczyła duże środki na zaplecze sportowe przy szkołach. Przy SP nr 3 powstał kompleks boisk – boisko ze sztuczną nawierzchnią, boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową oraz bieżnia z zeskocznią. W tym roku wydano na ten cel 600 tys. zł (całość projektu kosztowała 1,55 mln, z czego ponad pół miliona stanowi dotacja zewnętrzna). Przy Szkole Podstawowej nr 9 zmodernizowano boisko do gry w siatkówkę (42 tys. zł).

Zgodnie z zapowiedzią burmistrza Romana Piaśnika, na tym nie koniec szkolnych inwestycji. – W ubiegłym roku przygotowaliśmy wiele projektów na zadania rewitalizacyjne w obrębie szkół, na realizację których ubiegamy się o znaczne środki zewnętrzne. Pierwsze efekty już są. Rozwój szkolnej infrastruktury to jeden z priorytetów mojej kadencji. Inwestycja w najmłodsze pokolenie daje naszym dzieciom szansę na zdobywanie wiedzy i umiejętności, tak potrzebnych w dorosłym życiu, szczególnie w kontekście dalszej edukacji i szans na rynku pracy – mówi burmistrz Roman Piaśnik.

Już niebawem Gmina Olkusz podpiszę umowę na dofinansowanie projektu edukacyjnego dotyczącego dwóch przedszkoli – Przedszkola Nr 4 i Przedszkola Nr 9 w Olkuszu. Obejmuje on doposażenie sal oraz stacjonarne i wyjazdowe zajęcia dodatkowe dla podopiecznych. Wartość projektu to 415 tys. zł, z czego aż 352 tys. stanowią środki zewnętrzne.

Na liście projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji są: Przedszkole nr 8, Przedszkole nr 7, Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1, SP Nr 1, SP w Kosmolowie i SP w Gorenicach. Wśród zaplanowanych prac przewidziano zarówno modernizacje budynków, doposażenie sal, jak również zorganizowanie terenów zielonych oraz obiektów sportowych. Gmina przygotowuje się również do projektów „Aktywna tablica” oraz „Małopolskie talenty” (projekt dla uczniów szczególnie uzdolnionych).