Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie ma przyjemność poinformować, że Powiat Olkuski został objęty działaniem programu nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonującym w Polsce od 2016 roku. Wykonanie zadań w ramach programu powierzono samorządom na szczeblu powiatów, które wraz z wybranymi, organizacjami pozarządowymi odpowiadają za jego realizację.

Darmową pomoc prawną mogą uzyskać osoby spełniające co najmniej jedno z kryteriów określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat katalogu osób uprawnionych do uzyskania darmowej pomocy prawnej, zapraszamy na dedykowane temu strony internetowe np. <a href="http://darmoweporady-olkusz.pl">nieodpłatna pomoc prawna powiat olkuski </a> bądź <a href="http://fundacja-consilium.pl">adwokat kraków</a>. W ramach darmowego poradnictwa prawnego, osoby uprawnione mogą liczyć również na przygotowanie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych oraz wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane są w pięciu lokalizacjach na terenie Powiatu Olkuskiego i działają według poniżej wskazanego harmonogramu:

 

I. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gminie Klucze-Urząd Gminy Klucze-ul. Partyzantów 1, pok. Nr 119:

PN,WT,CZ:11.00-15.00;

ŚR:8.00-12.00;

PT:07.30-11.30.

 

II. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Olkuszu- Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, al.1000-lecia 15 c, pok.nr 7:

PN,ŚR,PT:08.00-12.00;

WT,CZ:11.00-15.00.

 

III. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Wolbromiu-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu, ul. Skalska 20:

PN,ŚR,PT:08.00-12.00;

WT,CZ:11.00-15.00.

 

IV. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gminie Trzyciąż-Urząd Gminy Trzyciąż, Trzyciąż 99, lok.31:

PN,CZ:14.00-18.00;

WT,ŚR,PT:8.00-12.00.

 

V. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gminie Bolesław-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu, ul. Główna 46, pok.1:

PN,ŚR:11.00-15.00;

WT,CZ,PT:8.00-12.00.

 

Wszystkie wyżej wskazane Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zostały zorganizowane przez Władze Powiatu Olkuskiego http://www.sp.olkusz.pl/e-samorzad/punkty-nieodplatnej-pomocy-prawnej/. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gminach Klucze, Trzyciąż i Bolesław zostały zorganizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Gorąco zachęcamy Mieszkańców Gminy Olkusz do korzystania z oferowanej pomocy.

 

 

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie