Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Od 1 stycznia 2018 roku mieszkańców Gminy Olkusz czeka zmiana opłaty za śmieci. Jest to pierwsza od 4 lat, a więc od początku funkcjonowania nowych zasad gospodarki odpadami, podwyżka opłat. Dotychczas wynosiła ona 7 zł w przypadku odpadów segregowanych i 14 zł niesegregowanych. Od nowego roku będzie to odpowiednio 9,50 zł i 16,50 zł. We wtorek radni miejscy podjęli uchwałę, na mocy której ustalono wysokość opłaty. Podwyżka związana jest przede wszystkim z rosnącymi kosztami odbioru odpadów przez firmy zewnętrzne. Te z kolei tłumaczone są znacznym wzrostem ilości odpadów produkowanych przez mieszkańców, wzrostem kosztów osobowych, wysoką opłatą środowiskową i innymi opłatami, na przykład OC.

W porównaniu do 2013 roku ponoszone przez Gminę Olkusz koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych wzrosły aż o 64%, a koszty prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych o 42%! Dzięki oszczędnościom administracyjnym, opłaty pobierane od mieszkańców wzrosną dużo mniej. 

Zgodnie z prawem, system gospodarki odpadami komunalnymi w gminie musi się samofinansować, co w praktyce oznacza, że wydatki związane z wywozem śmieci muszą być pokryte wyłącznie z opłat od mieszkańców. Gmina nie może dopłacać do systemu, przykładowo przesuwając środki z innych zadań, ani wydawać pieniędzy z opłat mieszkańców na cele inne niż śmieci. Pomimo tego, że od wprowadzenia nowej gospodarki odpadami koszty znacznie wzrosły, gminie udawało się jak dotąd uniknąć podwyżek, między innymi redukując koszty administracyjne. Sytuacja diametralnie zmieniła się w tym roku – najniższa oferta z pierwszego przetargu na odbiór śmieci była o niemal 2 mln wyższa niż środki, jakie gmina mogła przeznaczyć na ten cel. Ponowny przetarg zakończył się nieco korzystniej, ale różnica między planowanymi dochodami z wpłat od mieszkańców a szacowanymi kosztami to ponad 1,16 mln zł w skali roku.

- Od 2013 roku mieszkańcy Gminy Olkusz jako nieliczni w całym rejonie nie mieli podwyżki opłat za śmieci. Pomimo tego, że koszty ciągle rosły, udawało nam się utrzymać opłaty na pierwotnym poziomie i jednocześnie podnosić jakość usług, choćby zwiększając częstotliwość odbioru odpadów segregowanych i niesegregowanych. Wyniki przetargu na odbiór odpadów nie pozostawiły nam żadnego wyboru – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Pomimo planowanej podwyżki, opłata za śmieci w Gminie Olkusz jest jedną z najniższych w miastach regionu, które mają podobne uwarunkowania pod względem gospodarki odpadami komunalnymi. Daleko im również do wynikającej z przepisów opłaty maksymalnej na poziomie 29,50 zł miesięcznie na mieszkańca.

- Zmiana wysokości opłat nie wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji. Do każdego domu wyślemy informację o nowych stawkach i od 1 stycznia mieszkańcy będą zobowiązani uiszczać opłaty za śmieci z uwzględnieniem nowych stawek – tłumaczy Łukasz Rychlewski, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi. 

Obecnie ok. 89% wszystkich kosztów stanowi odbiór i transport śmieci oraz funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, gdzie mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać odpady wielkogabarytowe, elektroniczne, czy też gruz i odpady po remontach.

Warto dodać, że większość opłat, na które ma wpływ Gmina Olkusz, uległo w ostatnim czasie obniżeniu, jak choćby ceny biletów na komunikację zbiorową, czy też ceny wody i ścieków. Wzrost opłaty za śmieci jest wyjątkiem, ponieważ gmina nie ma na nie bezpośredniego wpływu.