Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” ogłasza VIII edycję konkursu na Produkt Lokalny „Nad Białą Przemszą”.

Celem konkursu jest zidentyfikowanie i promocja zasobów obszaru działalności LGD „Nad Białą Przemszą" tj. gmin: Bolesław, Bukowno, Klucze, Krzeszowice, Olkusz, Wolbrom i Trzyciąż.

Nadanie znaku Produktu Lokalnego „Nad Białą Przemszą” w drodze konkursu podnosi rangę produktów i usług, a także potwierdza ich jakość i znaczenie. Znak Promocyjny „Nad Białą Przemszą” ma wymiar lokalny i jest pierwszym krokiem ku budowaniu Marki Miejsca, która ma bardzo duży wpływ na decyzje konsumpcyjne, inwestycyjne i biznesowe. Dlatego właśnie warto utożsamiać produkt z miejscem, z regionem, zwłaszcza, że w dobie globalizmu coraz lepsze notowania ma regionalizm.

Konkurs na Znak Promocyjny „Nad Białą Przemszą” jest organizowany z myślą o producentach, usługodawcach, organizacjach i osobach, które poprzez swoje działania w sferze społecznej i ekonomicznej przyczyniają się do budowy pozytywnego wizerunku swoich gmin i miejscowości. Produkty wyróżnione Znakiem „Nad Białą Przemszą” były i będą promowane przez Stowarzyszenie LGD „Nad Białą Przemszą” zarówno w Polsce jak i za granicą.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie oraz do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Uroczyste zakończenie konkursu nastąpi 1 października br. w Trzyciążu podczas imprezy „VIII Nadprzemszański Festiwal Smaku” i Święto Ziemniaka w Trzyciążu.

 

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin konkursu