Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

15 września 1917 r. urodził się Gerard Woźnica, późniejszy „Hardy” – dowódca największego na ziemi olkuskiej oddziału partyzanckiego Armii Krajowej. W 100. rocznicę jego przyjścia na świat w olkuskiej Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej o godz. 17:00 rozpoczęły się uroczystości przybliżające bogatą historię podziemia niepodległościowego na naszych, lokalnych terenach.

Główny punkt programu stanowiła sesja naukowa pt. „Podziemie niepodległościowe na ziemi olkuskiej 1939-1945”. Pierwszym z prelegentów był Wojciech Kempa ze Śląskiego Centrum Kultury, autor kilkutomowej pracy „Okręg Śląski Armii Krajowej”. Przybliżył on w swoim wystąpieniu dzieje konspiracji w zachodniej części ziemi olkuskiej, czyli terenach przedwojennego powiatu olkuskiego w 1939 r. bezpośrednio wcielonych do III Rzeszy (Obwód AK kryptonim „Srebro”). Z kolei historię Polskiego Państwa Podziemnego w pozostałej części ziemi olkuskiej - w czasie okupacji włączonej do Generalnego Gubernatorstwa - przedstawił Cezary Brożek, historyk i prawnik, badacz m. in. dziejów olkuskiego wschodniego Obwodu AK kryptonim „Olga”. Ostatni z prelegentów - Michał Masłowski z krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - przedstawił słuchaczom dostępną na obecnym etapie badań historycznych wiedzę na temat obozów leśnych oddziału „Hardego”.

Wśród atrakcji towarzyszących sesji naukowej znalazł się m. in. premierowy pokaz efektów prac archeologicznych w zimowym obozie „Hardego” w Lasach Gościbia. Wielu zebranych odszukało również swoich krewnych na prezentowanej wystawie fotografii oddziału „Hardego”. Spotkanie zaszczycili jedni z ostatnich żyjących żołnierzy niepodległościowej konspiracji – Bolesław Gądek „Ryś” – żołnierz Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej, członek Zrzeszenia WiN, hm. Ryszard Kowal, łącznik w oddziale „Hardego” oraz Alicja Jurczyk „Ala”, łączniczka współpracującego z „Hardym” oddziału Stanisława Wencla „Twardego”. Obecni byli także członkowie II konspiracji - Brunon Piekarski „Babinicz” i Edmund Rogalski „Bystry” z wolbromskiej Armii Podziemnej. Wydarzenie było ponadto okazją do omówienia pomysłów przygotowania kolejnych przedsięwzięć promujących lokalnych bohaterów i integrujących środowisko patriotyczne.

Inicjatywa została przygotowana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oraz Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Olkuszu. Patronat honorowy nad uroczystością objęli: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Muzeum AK w Krakowie i Śląskie Centrum Kultury. Sponsorem wydarzenia był syn żołnierza AK Józefa Kostulskiego „Wrzosa” – Marian Kostulski, prowadzący zakład pogrzebowy „A. M. Kostulski”.