Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Logo

Przedszkole Nr 9 rozpoczęło nabór dzieci z niepełnosprawnością do programu „Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz”. Do form wsparcia oferowanych w ramach projektu w roku szkolnym 2017/2018 należą indywidualne lub grupowe zajęcia logopedyczne w minimalnym wymiarze: 1 godzina/dziecko tygodniowo, terapia SI w minimalnym wymiarze 1 godzina/dziecko miesięcznie, hipoterapia – 10 wyjazdów grupowych dla wszystkich dzieci niepełnosprawnych objętych projektem. Rekrutacja potrwa do 6 października.

Rekrutacja dla form wsparcia przewidzianych dla dzieci z niepełnosprawnością oferowanych przez Przedszkole Nr 9 wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu w ramach projektu odbywać się będzie w okresie od 25 września 2017 r. do 6 października 2017 r. Warunkiem formalnym uczestnictwa w procesie rekrutacji jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych, według wzorów określonych w załącznikach. Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć w sekretariacie P nr 9 bądź bezpośrednio u koordynatora przedszkolnego.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w poszczególnych formach wsparcia zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Nr 9. Rodzice lub opiekunowie prawni dzieci z niepełnosprawnościami zakwalifikowanymi do danych form wsparcia zostaną poinformowani o tym fakcie osobiście.

Na realizację programu „Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz”, który obejmuje także utworzenie nowego oddziału w Przedszkolu Nr 4 w Olkuszu, Gmina planuje wydać 415 053,73 zł. Znaczna część tej kwoty (352 795,67 zł) pochodzi z dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

 

Załączniki:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy do udziału  w formach wsparcia dla dziecka niepełnosprawnego świadczonych przez Realizatora:  PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 9 W OLKUSZU w ramach projektu ROZWÓJ KSZTAŁCENIA PRZEDSZKOLNEGO W GMINIE OLKUSZ

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU