Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Muszę Pana zmartwić, ale nie podejmę z Panem polemiki w stylu, jaki zaprezentował Pan na sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 12 września 2017 r. Ustosunkuję się jedynie do meritum sprawy, którym jest udzielenie wsparcia finansowego dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1090K (od drogi nr 783 Troks-Braciejówka-Jangrot-Trzyciąż) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 783 do drogi wojewódzkiej nr 794”.

Panie Starosto, to jest droga powiatowa, czyli w największym uproszczeniu „Pańska”, nie Gminy Olkusz. To Pan – nie potrafiąc jej wyremontować własnymi środkami – występuje do Gminy o pomoc finansową. Gmina tej pomocy udziela w każdym roku, w wielu wypadkach przeznaczając większe środki niż Powiat. Rada Miejska dysponuje Gminnym budżetem i – choć sama ma ogrom zadań własnych do zrealizowania, wiedząc o potrzebach Mieszkańców wskazanych miejscowości oraz widząc Pańską bezradność oraz brak umiejętności realizacji tych palących potrzeb – znalazła pół miliona złotych by Panu, a przede wszystkim Mieszkańcom, pomóc.

Co więcej, Rada znalazła te środki, choć nie zrealizował Pan podstawowego warunku porozumienia z sierpnia 2015 roku o udzieleniu Powiatowi pomocy, czyli nie zabezpieczył Pan na zadanie minimum 50% środków zewnętrznych (unijnych). Nie przyjmuję argumentacji, że oszczędności przetargowe pozwolą Panu zwiększyć procentowy wkład środków unijnych w realizację inwestycji. Pozwolą lub nie. Warunki porozumienia ustalał Powiat. Na dzień dzisiejszy udział tych środków wynosi jedynie 42,67%. Takie są fakty. Rada Miejska w Olkuszu, w przeciwieństwie do Pana, działa poważnie i odpowiedzialnie, podejmując decyzje na podstawie konkretnych faktów, a nie Pańskich dywagacji.

Całkowicie niezrozumiałe jest dla mnie Pańskie wykrzykiwanie o odrzuceniu półmilionowej pomocy, którą Rada Miejska w Olkuszu przegłosowała by pomóc Powiatowi. Kto na tym ucierpi? Gmina Olkusz, ja czy Mieszkańcy? W normalnych międzyludzkich relacjach osoba, która prosi o wsparcie, szanuje każdy dobrowolnie wykonany gest, pamiętając o starym porzekadle „ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka”. Pan tymczasem wyciągniętą do Pana pomocną dłoń odtrąca. Jest to przykład buty i arogancji, który jednak nikomu analizującemu fakty nie przysłoni oczywistych wniosków.

Proszę nie wprowadzać w błąd Mieszkańców. Zamiast uprawiać populistyczną kampanię, obliczoną już zapewne na przyszłoroczny efekt wyborczy, po prostu wziąć się do konkretnych działań. Powinien Pan uświadomić sobie, że Mieszkańcy z zażenowaniem patrzą na tego typu awanturnicze potyczki, do których ja w żadnej mierze nie zamierzam dać się Panu wciągać.

 

Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Pismo starosta

Pismo starosta