Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Zgodnie z decyzją Starosty Olkuskiego z dniem 18 października 2017 r. zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruch w związku z rozpoczęciem realizacji zadania pn.: "Budowa chodników i miejsc postojowych ul. Sławkowska". Utrudnienie w ruchu kołowym nastąpi w ulicy J. Kantego w Olkuszu w rejonie skrzyżowania z drogą wewnętrzną - ul. Sławkowską. Przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest do 31 listopada 2017 r.