Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

23 nowoczesne autobusy mogą już niebawem wozić mieszkańców po olkuskich ulicach. Stanie się to dzięki staraniom o środki zewnętrzne na zakup nowego taboru dla obsługującego pasażerów z czterech gmin Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna”. Perspektywa zakupu pojazdów nabiera bardzo realnych kształtów, gdyż radni Rady Miejskiej w Olkuszu zgodzili się już z burmistrzem Romanem Piaśnikiem na to, aby przystąpić do projektu, którego efektem będzie zakup pojazdów spełniających normy EURO VI oraz wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Całość zadania kosztować ma 28 mln zł, z czego dofinansowanie na ten cel wynosi prawie 15 mln zł. Aby plany o nowych autobusach stały się rzeczywistością, podobną zgodę wyrazić muszą pozostałe gminy: Bolesław, Klucze oraz miasto Bukowno.

- To, co jeszcze kilka lat temu wydawało się jedynie marzeniem, dziś jest na wyciągnięcie ręki. Dziękuję radnym za podjęcie słusznej decyzji o poparciu tego projektu. Wierzę, że pozostałe gminy postąpią podobnie, gdyż drugiej takiej szansy możemy już nigdy nie mieć. Przed nami duże wyzwanie inwestycyjne, jednak wiem, że właśnie tego oczekują mieszkańcy i pasażerowie. Odrobimy tym samym wieloletnie zaległości – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Pierwotnie wniosek na nowe autobusy złożyła Gmina Olkusz, jako zabezpieczenie transportu publicznego po planowanym wyjściu ze Związku. Jednakże po uzgodnieniu nowych zasad współpracy gmin Olkusz, Bolesław, Klucze i Bukowno w zakresie organizacji komunikacji miejskiej, realizacja wniosku została poszerzona na wszystkie gminy i powierzona do realizacji Związkowi Komunalnemu Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu, który jest odpowiedzialny za organizację komunikacji zbiorowej na terenie tych czterech gmin.

- W ocenie wniosków o dofinansowanie wyżej punktowane były te projekty, które nie skupiały się wyłącznie na kwestiach związanych z komunikacją miejską, a rozszerzały ten zakres np. o budowę parkingów park&ride. Jako ZKG „KM” nie mogliśmy występować z projektami budowlanymi, gdyż przepisy ograniczają naszą działalność do organizacji publicznego transportu zbiorowego. Można więc powiedzieć, że od samego początku mieliśmy nieco bardziej pod górkę niż inni wnioskodawcy, którzy mogli uzupełniać aplikacje o dodatkowo punktowane pozycje – tłumaczy Tadeusz Chwast, przewodniczący Zarządu ZKG „KM”.

Pula środków Urzędu Marszałkowskiego na ten cel okazała się mniejsza niż wartość wszystkich złożonych wniosków. Projekt ZKG „KM” został oceniony pozytywnie i znajduje się na liście rezerwowej projektów, które otrzymały dofinansowanie. Z wnioskowanych 19 mln zł dofinansowania przyznano 14,8 mln zł. W związku z tym burmistrz i radni Gminy Olkusz wyrazili zgodę na zwiększenie wkładu własnego. Jeżeli podobnie postąpią pozostałe gminy, wniosek znajdzie się na liście podstawowej.

- Część radnych Prawa i Sprawiedliwości nie może się odnaleźć w zaistniałej sytuacji, sugerując, że pomniejszenie dofinansowania jest porażką obecnych władz Olkusza. Jest to dla mnie argumentacja o tyle niezrozumiała, gdyż to właśnie władze Olkusza – z obecnym burmistrzem Romanem Piaśnikiem – były inicjatorami projektu oraz jego głównymi orędownikami. Dodatkowo, Urząd Marszałkowski wprost przyznaje, że w przypadku wystąpienia oszczędności przetargowych uzyskane dofinansowanie ulegnie zwiększeniu. Z doświadczenia wiemy, że tego typu sytuacje zdarzają się nad wyraz często, więc może się okazać, iż nie będziemy musieli wcale zwiększać wkładu własnego – mówi radny Rady Miejskiej w Olkuszu Ryszard Ryza.

Jeżeli władze Bolesławia, Klucz i Bukowna pójdą w ślady Olkusza i wyrażą zgodę na to, by ZKG „KM” podpisał umowę o dofinansowanie, pierwsze nowe autobusy na ulicach tych czterech gmin mogą pojawić się jeszcze w 2018 roku.