Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 211 oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach od 27.10.2017r. do 17.11.2017r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy na okres do 3 lat:

  - część działki nr 2741 o pow. 90m2 położonej w Olkuszu przy ul. K.K. Wielkiego (przy działce nrnr 2742/1, 2742/2) z przeznaczeniem pod dojazd. Stawka czynszu zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu  z 17.05.2011r. w wysokości 0,50zł/m2 netto (tj. 55,35zł brutto). Termin wnoszenia opłat miesięcznie: do 10-go każdego miesiąca z góry.

- część działki nr 638/22 o pow. 200m2 z  przeznaczeniem pod  dojazd położonej w Olkuszu przy ul. Parcze. Stawka czynszu zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu  z 17.05.2011r. w wysokości 0,50zł/m2 netto (tj. 123,00zł brutto). Termin wnoszenia opłat miesięcznie: do 10-go każdego miesiąca z góry.

- działka nr 66/7 o pow. 14010m2   położona w Olkuszu obręb Pomorzany z przeznaczeniem pod uprawy rolne. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu  z 17.05.2011r. w wysokości – 100,00zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca każdego roku  z góry

- część działki nr 82/4 o powierzchni 234m2  w Olkuszu przy ul. 20-stu Straconych z przeznaczeniem pod garaż, ogród przydomowy warzywno- owocowy i zieleń. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu  z 17.05.2011r.zgodnie z przeznaczeniem: za garaż 44m2  w wysokości  1,00zł/m2 netto (tj. 54,12zł brutto) z terminem wnoszenia opłat miesięcznie: do 10-go każdego miesiąca z góry, za ogród przydomowy warzywno – owocowy 160m2 w wysokości 60,00zł rocznie oraz za zieleń 30m2 w wysokości 1,60zł/m2 (tj. 59,04zł) z terminem wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca każdego roku  z góry

- część działki nr 2328/3 o pow. 44m2 położonej w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego z przeznaczeniem pod działalność handlową  Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości – 6,00zł netto/1m2 (tj. 324,72zł brutto). Termin wnoszenia opłat miesięcznie: do 10-go każdego miesiąca z góry.

- najem pomieszczenia znajdującego się w Olkuszu przy Al. 1000 lecia 15c o pow.43,62m2  z przeznaczeniem pod wydawanie posiłków. Stawka czynszu: zgodnie  z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.2571.2017 z  18.10.2017r. w wysokości  - 550,00zł netto (tj. 676,50zł brutto). Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 10 do 10-go każdego miesiąca z góry

 

  • W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę/najem nieruchomości, wyłonienie Dzierżawcy/Najemcy nastąpi w drodze przetargu, a stawka czynszu będzie stawka osiągnięta w przetargu.

 

Dzierżawa/ Najem  przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy/ najmu  winne w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę/najem nieruchomości. Oferta winna zawierać następujące informacje: oznaczenie nieruchomości, położenie, propozycję zagospodarowania działki, proponowany okres dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500 (pok. nr 210) lub pod numerem telefonu (032) 626-02-10.