Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

1 listopada jest dniem, w którym odwiedzany groby bliskich. Chcielibyśmy w tym miejscu wspomnieć osoby blisko związane z Olkuszem, które w mijającym roku odeszły na wieczny spoczynek.


ŚP. Leszek Konarski

25 stycznia 2017 r. zmarł Leszek Konarski - Starosta Olkuski w latach 2002-2010, Kierownik Urzędu Rejonowego w Olkuszu w latach 1990-1998, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w 1990 roku, Radny Rady Miejskiej w latach 1990-1994, współzałożyciel i Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego Ziemi Olkuskiej "Solidarność".

 

 

 

 

 


Kazimierz Czarnecki

 28 stycznia 2017 r. zmarł Kazimierz Czarnecki - Honorowy Obywatel Olkusza. Za swoją działalność był odznaczony również: Krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oświęcimskim, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem 30-lecia i 40-lecia Polski Ludowej, Odznaką Zasłużonego Działacza Związku Zawodowego Metalowców, Złotymi Medalami Za Zasługi Dla Rozwoju Ziemi Krakowskiej oraz Dla Województwa Katowickiego, Srebrnym i Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa, Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego. Jego nazwisko zostało wpisane w 1976 r. do Księgi Zasłużonych Dla Ziemi Olkuskiej, a w 1980 r. do Księgi Ludzi Zasłużonych Dla Województwa Katowickiego.

 

 

 

 


21 marca 2017 r. zmarł Mosze Berger – Honorowy Obywatel Olkusza. Jego twórczy dorobek wnosi wkład w upowszechnianie wiedzy o historii Olkusza nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami. Warto dodać, że Mosze Berger swojej miłości do rodzinnego miasta i pamięci o nim dawał również wyraz, uczestnicząc – dziś już jako jedyny rodowity olkuszanin – w corocznych zjazdach potomków olkuskich Żydów pod znajdującym się w izraelskim Holon pomnikiem olkuszan, którzy zginęli podczas Holokaustu.

 

 


ŚP. WOJCIECH WADAS19 maja 2017 r. odszedł Wojciech Wadas: radny III, IV, V i VII kadencji Rady Miejskiej w Olkuszu, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu w latach 1998-1999, oddany społecznik.

 

 

 

 

 

 


ŚP. Teresa Jasińska1 września 2017 r. zmarła Teresa Jasińska - radna III kadencji Rady Miejskiej w Olkuszu, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Olkuszu w latach 2000-2002, przewodnicząca Zarządu Osiedla Śródmieście.