Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych zaprasza na spotkanie informacyjne w Kawiarni Park Cafe, ul. Parkowa 1A w Olkuszu. Spotkanie odbędzie się 29 listopada 2017 r. w godz. 10:00-13:00.

Projekt „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych” realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie powstał z myślą wykorzystaniu innowacyjnych, a co ważniejsze oddolnych rozwiązań mających poprawić i zwiększyć skuteczność usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych – szczególnie tych świadczonych na poziomie lokalnych społeczności. Projekt wdrażany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Innowacje przy kawie - plakat