Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

30.11.2017r. o godzinie 11.00 w budynku Komendy Powiatowej PSP  w Olkuszu w ramach programu „Bezpieczna +” nastąpiło uroczyste otwarcie Sali Edukacyjnej „OGNIK”.

W uroczystości uczestniczyli nadbrygadier Stanisław Nowak – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, mł. bryg. Michał Polak – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Olkuszu, Pani Lidia Gadek – Poseł na Sejm RP, Pan Jacek Osuch – Poseł na Sejm RP, funkcjonariusze KP PSP  w Olkuszu.

Podczas otwarcia przeprowadzono pierwsze zajęcia pokazowe dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Olkuszu.

„Bezpieczna +”  - to program realizowany w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015- 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +” – „Ogniki”. Zadanie związane jest z realizacją celu szczegółowego nr 4 – „Tworzenie warunków do prowadzenia w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa, w szczególności przeciwpożarowego. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów oraz kształtowanie ich wiedzy i świadomości na temat zagrożeń zewnętrznych i umiejętności zachowania się w sytuacji wystąpienia zagrożenia. Akcja skierowana jest  do najmłodszych uczniów szkół podstawowych.

 

W ramach programu przeszkoleni strażacy  prowadzą zajęcia szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i sprzętu pożarniczego. Rolą strażaków jest wytłumaczenie dzieciom, jak ustrzec się zatrucia tlenkiem węgla (czadem),  jak należy dbać o prawidłową wentylację pomieszczeń, do jakich zagrożeń może doprowadzić niewłaściwe użytkowanie sprzętu domowego oraz jak powinna przebiegać ewakuacja  z miejsca objętego pożarem. Ponadto dzieci mogą zobaczyć jak rozprzestrzenia się dym w warunkach pożaru, jak działają czujki dymu oraz tlenku węgla, jak nagrzewają się drzwi, za którymi powstał pożar.

Wkrótce na stronie internetowej Komendy Powiatowej PSP w Olkuszu - http://psp.olkusz.pl/ ukażą się szczegółowe informacje dot. zasad uczestnictwa i zgłaszania zorganizowanych grup dzieci na zajęcia organizowane w Sali Edukacyjnej „OGNIK”.

 

Mł. bryg. Tomasz Mucha

Oficer Prasowy KP PSP Olkusz