Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach konkursu "Sport dla wszystkich".

Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie i w formie papierowej w terminie do 20 grudnia 2017 roku.

Zadania realizowane w ramach konkursu:

  • Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
  • Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;
  • Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą";
  • Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.


Więcej informacji:
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/2169,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2018-roku-zadan-z-zakresu-Programu-Sport-dla-Wszystk.html