Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Poznaliśmy ceny wody i ścieków, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2018 roku. Drugi rok z rzędu mieszkańcy mogą spodziewać się obniżenia cen wody – tym razem o 20 groszy za 1m3. Jest to efekt konsekwentnej polityki oszczędnościowej prowadzonej zarówno w olkuskim magistracie, jak też w wodociągach. Dzięki dopłacie z budżetu Gminy Olkusz cena 1 m3 wody dla mieszkańca wyniesie 5,57 zł brutto (obniżona o 0,20 zł w stosunku do ceny 1 m3 wody dla mieszkańca w 2017 r.), a cena 1 m3 ścieków wyniesie 7,42 zł brutto (utrzymana na tym samym poziomie co w 2017 r.).

- Po raz kolejny prace nad weryfikacją cen wody i ścieków rozpoczęliśmy ze znacznym wyprzedzeniem, co pozwoliło jeszcze bardziej obniżyć cenę wody w porównaniu ze stawkami obowiązującymi w mijającym roku. Dziękuję radnym Rady Miejskiej w Olkuszu, którzy przychylili się do zatwierdzenia dopłat z budżetu Gminy Olkusz na zaproponowanym poziomie – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Przez wiele lat najlepszą wiadomością dotyczącą cen wody i ścieków, której mogli spodziewać się mieszkańcy, była informacja o braku podwyżek. W ubiegłym roku burmistrz Roman Piaśnik – pierwszy burmistrz od 1994 r. – zaproponował obniżenie opłat odpowiednio o 29 groszy za 1m3 wody oraz 8 groszy za 1m3 odprowadzanych ścieków. Radni zgodzili się z tą propozycją, dzięki czemu niższe stawki obowiązywały przez cały 2017 rok. W tym roku sytuacja powtarza się, dzięki czemu woda w 2018 roku będzie tańsza jeszcze o 20 groszy.