Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Nowe zestawy ratownicze i defibrylatory zasiliły wyposażenie pięciu olkuskich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej. Sprzęt o wartości 34 tysięcy złotych przekazał prezesom OSP burmistrz Olkusza Roman Piaśnik.

 - Bardzo się cieszę, że w przedświątecznym okresie spotykamy się ponownie w tym roku w bardzo miłych okolicznościach. Mam wielką przyjemność przekazać strażakom ochotnikom z Gminy Olkusz wyposażenie, które będzie służyło do ratowania zdrowia i życia ludzkiego – mówił burmistrz, przekazując 4 zestawy ratownicze oraz 2 defibrylatory.

Ich zakup został sfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, o co wnioskowała Gmina Olkusz. Kwota 34 tysięcy złotych stanowią Olkusz na pierwszym miejscu w powiecie pod względem wysokości dofinansowania w tym rozdaniu środków z Ministerstwa Sprawiedliwości. Na każdy zestaw do ratownictwa medycznego R1 składają się: plecak-apteczka z wyposażeniem, zestaw szyn Kramera i deski ortopedyczne. Taki komplet trafił do OSP Gorenice, OSP Osiek, OSP Zederman i OSP Żurada. Z puli przyznanych środków zakupiono również dwa defibrylatory, które znalazły się na wyposażeniu OSP Olkusz i OSP Gorenice. Gmina Olkusz sfinansowała strażakom również kurs doskonalący z zakresu pomocy przedmedycznej, podczas którego nacisk został położony na praktyczne wykorzystanie takiego właśnie sprzętu.

Fundusz Pomocy Poszkodowanym i Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną.