Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok  pok. 207 w dniach od  22.12.2017r. do 02.02.2018r. wywieszony będzie  wykaz zabudowanej  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, oznaczonej jako działka  nr 5545 o pow.4718 m2, położonej w Olkuszu w rejonie ul. Rabsztyńskiej, objętej księgą wieczystą KR1O/00079914/8.

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znajdują się w terenie oznaczonym symbolem „ 2C4UC” – opisanym jako : „tereny usług komercyjnych”.

Ponadto w „granicy terenu górniczego ZGH Bolesław i ZGH Bolesław I”,  w  „przypuszczalnej granicy starego kopalnictwa”.

Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem  w godz. 7.00-15.00 w pok. 204 lub pod numerem telefonu 32 6260204.