Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, iż 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie  o ewidencji ludności. Nowe przepisy mają na celu ułatwienie załatwiania spraw urzędowych związanych z meldunkami.

Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności wprowadza następujące zmiany:

 

1) Utrzymanie obowiązku meldunkowego.

 

2) Uproszczenia w realizacji obowiązku meldunkowego poprzez zameldowanie drogą elektroniczną.

 

Procedura zameldowania przez Internet – drogą elektroniczną będzie podobna do procedury zameldowania osobiście w urzędzie. Przykładowo osoba, która melduje się elektronicznie, oprócz wypełnienia formularza „Zgłoszenie pobytu stałego”, musi dołączyć dokument (jego cyfrowe odwzorowanie - skan) potwierdzający tytuł prawny do lokalu oraz oświadczenie właściciela lub podmiotu nim dysponującego, potwierdzające pobyt w lokalu.

 

Nowela ustawy o ewidencji ludności dokonała liberalizacji przepisów dotyczących meldowania się obywateli państw członkowskich UE, EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin. Zgodnie ze wspólnotową zasadą równego traktowania obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin, zrezygnowano z wymogów przedstawiania dodatkowych dokumentów pobytowych, zrównując sposób wykonywania obowiązku meldunkowego przez obywateli UE, EFTA i Szwajcarii oraz członków ich rodzin z obywatelami polskimi.

 

Wszystkim cudzoziemcom meldującym się na pobyt stały czy czasowy będzie nadawany Nr PESEL z urzędu.

 

Nowe procedury są opisane na BIP w zakładce „Sprawy meldunkowe” oraz  na stronie www.obywatel.gov.pl