Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza 

Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach

Programu "Równać Szanse 2018"

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności!

Nabór trwa do 14 marca 2018 r. do godz. 12.00.

 

 

Celem konkursu jest wsparcie projektówktórych celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi z miejscowości do 20 tys. mieszkańców, przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

 

O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy  1 lipca 2018 r., a 30 listopada 2019 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się:

  • Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i  fundacje) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców),
  • Domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

 

Uwaga! O dotację nie mogą ubiegać się organizacje, które obecnie realizują inne projekty w ramach OKG i RKG Programu „Równać Szanse”.

 

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikują się laureaci pierwszego etapu) organizacje przygotują plan 15-miesięcznych działań zgodnych z celem konkursu.

 

Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 14 marca  2018 roku, o godzinie 12:00.

 

Poniżej zamieszczamy zasady konkursu, wzór formularza wniosku, instrukcję wypełniania wniosku oraz kryteria oceny merytorycznej diagnozy. 

 

Zasady konkursu  
Wzór formularza diagnozy (do obejrzenia)
Kryteria oceny merytorycznej  
Instrukcja wypełniania formularza wniosku