Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

W sobotni wieczór 27 stycznia odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne przedstawicieli samorządu Gminy Olkusz, środowisk biznesu, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Punktem kulminacyjnym uroczystości było wręczenie przez burmistrza Romana Piaśnika nagród Cordis Nobilis, przyznawanych Szlachetnym Sercom, czyli osobom i organizacjom, wyróżniającym się aktywną i bezinteresowną pracą na rzecz innych.

Cordis Nobilis

Coroczne spotkania, połączone z galą Cordis Nobilis, cieszą się niesłabnącą popularnością. Na zaproszenie burmistrza Romana Piaśnika odpowiedzieli parlamentarzyści, przedstawiciele duchowieństwa, samorządu, organizacji pozarządowych, lokalnego biznesu oraz laureaci tegorocznej i poprzednich edycji nagród Cordis Nobilis. Powitał ich Roman Piaśnik, wyrażając ogromne uznanie dla działalności Szlachetnych Serc Gminy Olkusz.

- Jestem dumny, że wśród nas są tacy ludzie, którzy z potrzeby serca, bezinteresownie niosą pomoc osobom najbardziej potrzebującym, starszym, niepełnosprawnym i pokrzywdzonym przez los. Dzięki Państwu możemy patrzeć z optymizmem w przyszłość. Jesteśmy pewni, że ludzie szlachetnego serca nadal będą rozsiewać dobro, którego tak bardzo nam potrzeba – doceniał laureatów nagrody Cordis Nobilis Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Cordis Nobilis

W kolejnej już edycji Szlachetnych Serc nagrody zostały przyznane w pięciu kategoriach: Organizacja, Filantrop, Wolontariusz, Nauczyciel, Osoba. Wręczenia nagród dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik, a laudacje odczytał Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Jacek Imielski.

Cordis Nobilis

 

W kategorii Organizacja nagrody przyznawane są dla organizacji pozarządowej za najwartościowsze przedsięwzięcia służące budowaniu wspólnego dobra. Laureatem zostało Stowarzyszenie Klub Sportowy FLIKA w Olkuszu.

Cordis Nobilis

Stowarzyszenie Klub Sportowy FLIKA w Olkuszu działa od 2012 roku. Od czterech lat stowarzyszenie prowadzi ośrodek wsparcia do osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą na Osiedlu Słowiki. W działającym codzienne ośrodku wsparcia seniorzy mogą uczestniczyć w zajęciach rekreacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych. W wielu organizowanych w centrum zajęciach uczestniczą wspólnie seniorzy z młodzieżą przekazując sobie nawzajem swoją wiedzę i umiejętności.

Klub Sportowy FLIKA prowadzi na Osiedlu Słowiki Osiedlowy Klub „KUBUŚ” organizując różnorodne zajęcia dla mieszkańców Osiedla. Klub organizuje festyny osiedlowe, w ubiegłym roku przygotował wigilię dla osób samotnych. Od początku swojej działalności stowarzyszenie organizuje zajęcia taneczne dla młodzieży, prowadzi zajęcia rytmiczno – taneczne i gimnastykę korekcyjną dla dzieci z sołectw: Sieniczno, Podlesie, Osiek i Zederman.

Stowarzyszenie organizuje liczne akcje charytatywne – charytatywny Maraton Fitness dla Michałka, Charytatywny Kiermasz dla Natalii, na których zbierano środki finansowe na operację i turnus rehabilitacyjny dla chorych dzieci.

Stowarzyszenie Klub Sportowy FLIKA w Olkuszu to najbardziej roztańczone i najbardziej fitness stowarzyszenie w Olkuszu.

 

W kategorii Filantrop nagrody przyznawane są dla darczyńców i sponsorów za finansowe wspieranie działalności społecznej. Laureatem nagrody w tej kategorii został Pan Jan Niemczyk, a wyróżnienie otrzymał Pan Stanisław Chłosta.

Cordis Nobilis

Pan Jan Niemczyk jest właścicielem Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego OSMA Spółka z o.o. Od wielu lat wspiera finansowo, rzeczowo i poświęca własną pracę na rzecz licznych olkuskich organizacji.

Przez 7 lat przywoził żywność dla osób ubogich współpracując ze Stowarzyszeniem Dobroczynnym Res Sarca Miser w Olkuszu. Współorganizował akcję Darmowa zupa przy parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe w Olkuszu.

Pomaga finansowo i organizacyjnie w realizacji wielu imprez środowiskowych: dożynki, festyny rodzinne, uroczystości szkolne, zawody sportowe. Pomaga w organizacji pielgrzymki dekanatu olkuskiego i wigilijnych spotkań dla ubogich.

Był współzałożycielem Ludowego Klubu Sportowego SPÓJNIA Osiek – Zimnodół – Zawada, był jednym z członków – założycieli Stowarzyszenia Dobroczynnego Res Sacra Miser i Wiceprezesem Olkuskiego Stowarzyszenia „Miasta Partnerskie”.

Jest przewodniczącym Rady Gospodarczej w Olkuszu, wspiera działalność Gminnej Rady Seniorów. Pan Jan Niemczyk jest przykładem mądrego i życzliwego Filantropa.

 

 

Cordis Nobilis

Pan Stanisław Chłosta jest właścicielem firmy Kurier Team 2000 Transport Spedycja. Od kilku lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Dobroczynnym Res Sacra Miser w Olkuszu, nieodpłatnie co miesiąc transportując żywność z Banku Żywności w Krakowie, którą później Stowarzyszenie przekazuje najbardziej potrzebującym pomocy mieszkańcom Olkusza.

Wspiera działalność różnych innych organizacji, szkół i osób fizycznych. Pan Stanisław Chłosta nigdy nie odmawia pomocy innym osobom.

 

W kategorii Wolontariusz nagrody przyznawane są osobom stawiającym pierwsze kroki w pracy społecznej. Laureatką tegorocznej edycji nagrody została Monika Szromnik. W jej imieniu statuetkę odebrali rodzice – Państwo Dominika i Andrzej Szromnikowie.

 

Cordis Nobilis

Pani Monika Szromnik jest uczennicą II Liceum Ogólnokształcącego im Ziemi Olkuskiej w Olkuszu. Od wielu lat organizuje, inicjuje i wspiera dziesiątki przedsięwzięć charytatywnych.

W swej działalności społecznej kieruje się dewizą - „Nie zrażaj się niepowodzeniem! Po prostu miej odwagę uczynić świat lepszym”. I od wielu lat Monika czyni, że świat wokół niej staje się lepszy. W akcje charytatywne zaczęła angażować się już w szkole podstawowej. Brała czynny udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, w gimnazjum działała w szkolnym wolontariacie.

Dwa lata temu była współautorką „Mikołajkowego Turnieju Charytatywnego dla Dzieci Niepełnosprawnych” i „Biegu dla Wiktorii”, w trakcie którego uczniowie i nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego zbierali środki na pomoc dla niepełnosprawnej koleżanki.

Organizuje wiele spotkań i uroczystości dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu, bierze udział w zbiórkach żywności, w Targach Wolontariatu, Dniach Dobrych Uczynków, wspiera działalność osiedlowego Klubu Krecik i wielu innych przedsięwzięciach.

Pani Monika ukończyła kurs audiodeskrypcji i przygotowała wraz z grupą przyjaciół opis treści wizualnych filmu wyświetlanego dla osób niewidomych. W ubiegłym roku w ramach „Akademii przyszłości” Stowarzyszenia Wiosna opiekowała się kilkuletnią Basią.

Pani Monika Szromnik – wolontariusz, dzięki której świat wokół nas staje się lepszy.

 

W kategorii Nauczyciel nagroda przyznawana jest za działalność na rzecz wychowania dzieci i młodzieży, wykraczająca poza zwykłe obowiązki. Laureatkami nagrody Cordis Nobilis w tej kategorii została Pani Marida Zoń.

 

Cordis Nobilis

Pani Marida Zoń jest nauczycielem języka polskiego i dyrektorem Zespołu szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu.

W swej misji kierowania szkołą w szczególności dba o ujawnienie i rozwój różnorodnych talentów uczniów swojej szkoły oraz przekonuje uczniów do odkrycia wielkiej satysfakcji płynącej z pomocy innym osobom. Dla uczniów przejawiających talent recytatorski, wokalny i aktorski zorganizowała Klub Artystycznych Wcieleń „Kastalia”. Uczniowie szkoły zdobywali liczne laury w ogólnopolskich konkursach recytatorskich i muzycznych.

Nieustannie zachęca i wspiera uczniów w prowadzeniu działalności wolontariackiej. Uczniowie Zespołu Szkół Nr 4 w Olkuszu pomagają pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej, wspierają działania olkuskich organizacji pozarządowych, pomagają osobom niewidomym i innym osobom niepełnosprawnym oraz olkuskim seniorom.

Jako dyrektor szkoły niestrudzenie zabiega o wysoki poziom kształcenia uczniów, Zespół Szkół Nr 4 uczestniczy w wielu programach finansowych ze środków Unii Europejskiej, uczniowie uczestniczą za granicą w praktykach zawodowych, wizytach studyjnych i wakacyjnych stażach.

Pani Marida Zoń to nauczyciel, który mądrze wspiera młodzież w rozwoju ich uzdolnień i uczy wrażliwości na potrzeby innych osób.

 

W kategorii Osoba nagroda przyznawana jest za długoletnią, bezinteresowną działalność na rzecz innych osób. W tym roku laureatem nagrody Cordis Nobilis w kategorii Osoba został Pan Ryszard Kowal.

 

Cordis Nobilis

Pan Ryszard Kowal jest jednym z najbardziej zasłużonych działaczy społecznych w Olkuszu. Jako społeczny opiekun Starego Cmentarza, ale przede wszystkim wieloletni harcerz od lat nieprzerwanie działa na rzecz upowszechniania kultury, popularyzowania historii i ochrony zabytków.

W czasie II wojny światowej brał czynny udział w konspiracyjnej działalności niepodległościowej, będąc łącznikiem w największym zgromadzeniu partyzanckim Okręgu Śląskiego Armii Krajowej – oddziale Gerarda Woźnicy „Hardego”. Po zakończeniu okupacji niemieckiej włączył się w działalność ruchu harcerskiego.

Przez kilkadziesiąt lat wychowywał kolejne pokolenia olkuszan w ruchu skautingowym. Wspomaga działania organizacji kombatanckich, współpracuje przy organizacji uroczystości patriotycznych z kołem Olkusz Światowego Związku Żołnierzy AK. Corocznie organizuje obchody wybuchu powstania warszawskiego na Starym Cmentarzu. Nieustannie wspiera budowę pomników i tablic pamiątkowych na olkuskiej nekropolii, m.in.: harcerskiego pomnika powstańców warszawskich.

Pan Ryszard Kowal strażnik pamięci i nasz olkuski harcmistrz.

 

Cordis Nobilis

Galę Cordis Nobilis uświetnił występ kwartetu smyczkowego Con Affetto. Zespół tworzą cztery wyjątkowe osobowości, które wbrew obiegowej opinii, że kobietom ciężko jest wspólnie pracować, bo „każda z nich ma rację”, stworzyły dla siebie miejsce, w którym z wielkim zaangażowaniem i wielkiej przyjaźni doskonalą swoje muzyczne plany i marzenia. Zespół tworzą Angelina Kierońska (I skrzypce), Karolina Bartczyszyn (II skrzypce), Karolina Stasiowska (altówka) oraz Anna Podkościelna-Cyz (wiolonczela).

 

Pomoc w organizacji spotkania noworocznego z galą Cordis Nobilis zapewnił Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu.

 

Obszerna galeria zdjęć znajduje się na naszym profilu na facebooku: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.967435503412291.1073741895.225791197576729&type=1&l=8672ce7f72