Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Na tę informację z całą pewnością czekało wielu mieszkańców Olkusza – z pierwszym dniem lutego zostało otwarte przejście na terenie Emalii, łączące osiedla południowe z centrum miasta. W wyniku osiągniętego porozumienia między Gminą Olkusz a właścicielem terenu, mieszkańcy będą mogli korzystać z tego traktu komunikacyjnego codziennie w godzinach od 5:00 do 22:00. To nie jedyna dobra wiadomość. Gruntownej modernizacji doczekała się kładka nad torami między ulicami Skwer i Na skarpie.

Emalia przejście

- Dotychczas mieszkańcy nie mieli pewności czy zastaną otwartą furtkę przy Emalii i często rezygnowali z tego przejścia. Teraz się to zmieni. Poprawa sytuacji komunikacyjnej, szczególnie w ruchu pieszym, między południową a północną częścią miasta w obrębie torów wymagała wielu działań, ale wierzę, że podjęty przez nas wysiłek znacznie ułatwi mieszkańcom codzienne funkcjonowanie - komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Największymi przeszkodami, które mieszkańcom osiedla Młodych i osiedla Pakuska utrudniały dojście do centrum miasta, były fatalny stan należącej do gminy kładki nad torami, zamknięta przez PKP kładka przy dworcu kolejowym oraz niedostępne przejście na terenie Emalii. Wygląda na to, że w dwóch przypadkach sytuacja radykalnie się poprawi.

Gmina Olkusz właśnie podpisała z Emalią S.A. umowę dzierżawy nieruchomości komunikujących al. 1000-lecia z ul. Składową w Olkuszu. Jak zapowiada burmistrz Roman Piaśnik, Gmina Olkusz dąży do ostatecznego nabycia tego terenu i jego modernizacji na potrzeby komunikacyjne.

Emalia przejście

W styczniu rozpoczęła się również gruntowna przebudowa znajdującej się przy Skwerze kładki, która należy do miasta. Władze Olkusza wygospodarowały aż 1,3 miliona złotych na ten cel. Doraźne prace naprawcze były niewystarczające, stąd też podjęto decyzję o jej całkowitym remoncie. Technologia robót pozwala na przeprowadzenie wielu działań w miesiącach zimowych, na co zdecydowano się również z tego powodu, że w tym okresie ruch pieszych jest mniejszy. To z kolei ograniczy niedogodności związane z czasowym zamknięciem kładki.

Trwają również rozmowy burmistrza Olkusza z PKP PLK SA w sprawie remontu drugiej kładki – przy dworcu. I w tym przypadku można spodziewać się pozytywnego rozwiązania, bowiem pojawiła się duża szansa na przebudowę należącej do PKP kładki nad torami oraz samego peronu.

- W tej sprawie jesteśmy w kontakcie z przedstawicielami PKP PLK S.A. Zostały uzgodnione zadania stojące przed Gminą Olkusz oraz PKP PLK S.A. Zadeklarowałem chęć wykonania naszej części umowy. Czekamy na rozwój wypadków, który wynikać będzie z programu inwestycyjnego kolei – zapowiada włodarz Olkusza.