Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

 

     Uprzejmie informuję Mieszkańców, że rozpoczęło się postępowanie rekrutacyjne w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz na rok szkolny 2018/2019, które potrwa do 02 marca 2018 r. do godz. 15.00. Szczegółowe informacje oraz wnioski rekrutacyjne można uzyskać w poszczególnych jednostkach oświatowych.

Jednocześnie ustalam szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I w szkołach podstawowych oraz klas wyższych niż klasa I oddziałów sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz na rok szkolny 2018/2019.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

a) do oddziału ogólnodostępnego - od dnia 26 lutego 2018 r. do dnia 23 marca 2018 r. do godz. 13.00,

b) do oddziału sportowego - od dnia 26 lutego 2018 r. do dnia 14 marca 2018 r. do godz. 13.00.

 

Roman Piaśnik

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLKUSZ

 

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w sprawie: ustalenia szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz na rok szkolny 2018/2019.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkuszz w sprawie: ustalenia szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas I w szkołach podstawowych oraz klas wyższych niż klasa I oddziałów sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz na rok szkolny 2018/2019.