Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wybory Samorządowe 2018 - Informacja o dyżurach oraz o telefonach kontaktowych


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Poniżej link do prezentacji do szkoleń obwodowych komisji wyborczych – prezentacje są w formie edytowalnej, można dodawać/usuwać slajdy,
prezentacje będą dostępne do piątku 5 października do godziny 14.00
 

 

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Olkuszu z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Olkuszu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Informacja o pierwszym spotkaniu Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

 

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia i ustalenia wyników głosowania

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II ws. powołania obwodowych komisji wyborczych

 

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie dotyczących zadań i trybu ustalenia wyników głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych

 

Obwieszczenie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Wojewódzkiego

 

Obwieszczenie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu

 

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26.09.2018 r. o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Informacja o losowaniu numerów list kandydatów przez Komisarza Wyborczego w Krakowie I

 

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie II o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do komisji wyborczych

 

Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Olkuszu od 26 września 2018 r. do 28 września 2018 r.

 

Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Olkuszu od 18 września 2018 r. do 25 września 2018 r.

 

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie II o numerach oraz granicach obwodów głosowania

 

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA oraz ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIAW WYBORACH DO ORGANÓW STANOWIĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST

 

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

 

Ogłoszenie: W dniach 14.09.2018 r. w godzinach od 13.00 do 15.00; 21.09.2018 r. w godzinach od 13.00 do 15.00; 28.09.2018 r. w godzinach od 13.00 do 15.00 dyżury pełni Urzędnik wyborczy Pani Mariola Sołtysik–Czarnota - w pokoju 224 tel. 32 626-02-24.

 

Informacja o najważniejszych terminach z kalendarza wyborczego

 

Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Olkuszu

 

SKŁAD MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OLKUSZU w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku 

 

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Olkuszu w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o miejscach na obszarze Miasta i Gminy Olkusz przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 

 

Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie powoływania terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych

 

Dokumenty związane z rejestracją komitetu wyborczego organizacji/stowarzyszenia 

Dokumenty związane z rejestracją komitetu wyborczego wyborców zgłaszającego kandydatów tylko w 1 województwie 

 

Dokumenty związane ze zgłoszeniem listy kandydatów do sejmiku województwa

Dokumenty związane ze zgłoszeniem listy kandydatów do rady powiatu

Dokumenty związane ze zgłoszeniem listy kandydatów w gminie powyżej 20.000 mieszkańców

 

14.08.2018 rok:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

10.05.2018 rok:

Wykaz powołanych urzędników wyborczych

 

18.04.2018 rok:

Skan pisma Nr DKR-071-4/18 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Krakowie w sprawie naboru na urzędników wyborczych.

Wykaz ilościowy

Wzór zgłoszenia

 

28.03.2018 rok:

Uprzejmie informuję, że uchwałą PKW z dnia 26 marca 2018 roku został przedłużony termin na zgłaszanie kandydatów na urzędników wyborczych – do dnia 16 kwietnia 2018 roku.

Jednocześnie zmieniono liczbę urzędników wyborczych w gminach do 5000 mieszkańców – w załączeniu aktualny wykaz.
 
Proszę o zamieszczenie tych informacji na stronie internetowej Waszego Urzędu.
 
Zdzisława Romańska
Dyrektor Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego
w Krakowie
w/z Andrzej Ślęczek
 

 

27.03.2018 rok:

Skan pisma Nr OK-I.600.16.2018 Wojewody Małopolskiego w sprawie naboru na urzędników wyborczych. Termin dokonywania zgłoszeń do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie został przedłużony do dnia 6 kwietnia 2018 r.

 

13.03.2018 rok:

21.02.2018 rok: