Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

W piątek 16 marca przedstawiciele Gminy Olkusz z burmistrzem Romanem Piaśnikiem na czele  oficjalnie przekazali plac budowy wykonawcy robót w ramach projektu „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza”, który uzyskał dofinansowanie unijne. Przez najbliższych kilkanaście miesięcy trwać będą prace modernizacyjne prowadzone przez wyłonioną w przetargu firmę AMC Zakład Robót Górniczych i  Wysokościowych. Pierwsze efekty prac mieszkańcy będą mogli podziwiać jeszcze w tym roku.

- Z wielką radością mogę przekazać mieszkańcom informację o rozpoczęciu prac ratujących jeden z najciekawszych, a dekadami zaniedbany, zabytek w naszym mieście. Jestem przekonany, że efekty podjętych działań przyniosą chlubę olkuszanom, a dla osób odwiedzających nasze miasto będzie to obiekt, w którym zaprezentowana zostanie piękna i bogata historia Srebrnego Miasta – komentuje burmistrz Olkusza Roman Piaśnik.  

Zakres projektu obejmuje kompleksowy remont i zagospodarowanie dwóch obiektów - budynku tak zwanego dawnego starostwa (Rynek 4) oraz podziemi średniowiecznego ratusza, które znajdują się pod płytą rynku.

W pierwszym etapie planowane są: wycinka starych drzew w ogrodzie, prace wyburzeniowe i konstrukcyjne wewnątrz budynku, wymiana dachu, odgruzowanie piwnic i całkowita modernizacja elewacji. Później prowadzona będzie przebudowa pomieszczeń oraz prace wykończeniowe. Równolegle firma prowadzić będzie prace budowlane w podziemiach ratusza. Z końcówką następnego roku powinna się rozpocząć adaptacja pomieszczeń muzealnych z wykorzystaniem nowoczesnych multimediów. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowe obiekty będzie można zwiedzić w pierwszej połowie 2020 roku.

- Dołożymy wszelkich starań, aby efekt naszej pracy był jak najlepszy. Zadanie jest na pewno dużym wyzwaniem dla Gminy Olkusz i dla naszej firmy, ale jesteśmy przekonani, że wspólnie staniemy na wysokości zadania – mówi Ewa Marchewka, przedstawicielka firmy AMC.

Realizacja projektu wzmocni rozwój gospodarczy i kulturalny miasta, a także wpłynie na wykreowanie nowego wizerunku Olkusza poprzez promowanie i upowszechnianie w innowacyjny sposób wiedzy o historii regionu dzięki ochronie, zachowaniu i udostępnianiu dziedzictwa kulturowego dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Srebrne Miasto zyska obiekt o dużym znaczeniu dla mieszkańców i przyjezdnych. Projekt zagospodarowania tego miejsca przewiduje nie tylko muzeum, ale również restaurację, pokoje hotelowe, ogród w kameralną sceną, pomieszczenia konferencyjne, sklep z pamiątkami czy pomieszczenia dla organizacji pozarządowych.

Projekt pod nazwą „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 6. Osi Priorytetowej, Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.