Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Wpisując się w 100. rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu realizuje projekt „Nasza Niepodległa”, który ma na celu: wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku 100. rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości, zapoznanie z polskimi legendami i podaniami, będącymi elementem polskiego dziedzictwa narodowego, a także polskiej kultury i tradycji oraz propagowanie treści patriotycznych poprzez edukację plastyczną. Projekt realizowany jest w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości” towarzyszącego logo Niepodległa.

Patronat honorowy nad projektem objął Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

 W ramach projektu zorganizowane zostaną:

  • „Jestem Polak mały” – zajęcia edukacyjno-literackie dla uczniów klas „0” oraz klas od I do III ze szkół podstawowych
  • „Nasza Niepodległa” – zajęcia edukacyjno-literackie dla uczniów starszych klas szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych
  • „Z legendą po Polsce” – zajęcia edukacyjno-literackie dla uczniów klas od II do V ze szkół podstawowych
  • Powiatowy Konkurs Plastyczny „Polskie legendy i podania - w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości” –przeznaczony jest dla uczniów klas od I do III szkół podstawowych z powiatu olkuskiego.