Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Roman Piaśnik podpisał trzy umowy na dofinansowanie zadań w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Ich łączna wartość to 18,5 miliona złotych, z czego prawie 12 milionów złotych stanowi wsparcie unijne. Dzięki tym pieniądzom niebawem oblicze zmienią między innymi Park na Czarnej Górze, teren wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 i Przedszkola Nr 7, stawu przy ulicy Nullo, MOK i wiele innych. Łącznie do wykonania w ramach umów będzie aż 9 zadań, dzięki którym miejsca często odwiedzane przez mieszkańców staną się przyjaźniejsze oraz bardziej funkcjonalne.

 

- Jest to pokaźna kwota, umożliwiająca nam podjęcie dużych inwestycji w obrębie naszego miasta. Są one bardzo urozmaicone i obejmują miejsca zarówno związane ze sportem, rekreacją i czasem wolnym, jak również placówki edukacyjne, kulturalne i miejsca stanowiące nasze dziedzictwo historyczne. Z częścią prac ruszymy jeszcze w tym roku – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Największą z inwestycji będzie rewitalizacja Parku „Czarna Góra”. W ramach tego zadania zostanie przebudowane i oświetlone boisko do piłki nożnej. Ponadto modernizacji doczeka się również bieżnia. Czarna Góra zostanie wyposażona w urządzenia lekkoatletyczne, w tym m.in. w skocznię do skoku wzwyż, o tyczce, w dal i trójskoku oraz rzutnie do pchnięcia kulą, dyskiem i oszczepem. Przebudowane i oświetlone zostanie również mniejsze boisko treningowe. Dla najmłodszych olkuszan, w tym niepełnosprawnych, powstaną place zabaw. Dorośli będą mogli pobiegać po ścieżce wokół parku, a odpocząć w altanach. W ramach rewitalizacji parku przewidziana została mała architektura oraz nowe oświetlenie. Wartość całego projektu to 14,5 mln zł, z czego środki zewnętrzne to ponad 9 mln zł.

GPR Czarna Góra

Duże zmiany zajdą w okolicach Miejskiego Ośrodka Kultury, stawu i Starego Cmentarza, a także Przedszkola Nr 7 w Olkuszu. Metamorfoza przy przedszkolu obejmie swoim zakresem przebudowę chodników z modernizacją odwodnienia, wymianę nawierzchni tarasów przylegających do budynku oraz schodów zewnętrznych prowadzących do piwnicy. Budynek zostanie ogrodzony, a przy przedszkolu powstanie doskonale wyposażony plac zabaw z dwiema zadaszonymi piaskownicami oraz bezpieczną nawierzchnią.

GPR Przedszkole 7

Kompleksowe zagospodarowanie terenu w rejonie Starego Cmentarza w Olkuszu będzie polegało na wykonaniu alejek, oświetlenia oraz remoncie ogrodzenia. Ponadto, na terenie cmentarza pojawią się kosze na śmieci oraz ławki. Planowana jest także renowacja zabytkowych nagrobków, płyt i krzyży. Od zachodniej granicy cmentarza, wzdłuż północnej granicy, następnie przez ul. Nullo i wzdłuż istniejącego chodnika poprowadzona zostanie ścieżka rowerowa. Oczyszczone zostaną brzegi stawu przy ul. Nullo oraz zostaną zamontowane kosze i ławeczki.

GPR Cmentarz

Przebudowa holu górnego oraz klatki schodowej w budynku Domu Kultury w Olkuszu będzie polegała na przystosowaniu obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż windy  wewnątrz budynku, która umożliwi osobom niepełnosprawnym dostęp do wszystkich pomieszczeń. Z holu na I piętrze zostaną wydzielone pomieszczenia dla sali baletowej, sali fitness oraz pracowni artystycznej.

Planuje się też wymianę nawierzchni placu przed Domem Kultury, zagospodarowanie terenów zielonych oraz wyposażenie w elementy małej architektury.

GPR MOK

Wszystkie wymienione zmiany kosztować będą 2,8 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie 1,7 mln zł.

Trzeci z projektów obejmie swym zasięgiem ścisłe centrum miasta. Zupełnie nową atrakcją dla mieszkańców i odwiedzających Olkusz turystów będzie „Srebrny szlak gwarków olkuskich”. 18 figur z brązu przedstawiających postaci gwarków zostanie rozlokowanych w obrębie centrum miasta. Podążanie szlakiem uatrakcyjni przekaz multimedialny.

GPR Miasto

Zaplanowana jest również generalna rewitalizacja terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ulicy Jana Kantego w Olkuszu. Powstaną: nowe boisko wielofunkcyjne, boisko do gier i zabaw dla dzieci młodszych oraz siłownia zewnętrzna. W budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ulicy Gęsiej zostanie zamontowana zewnętrzna winda dla osób niepełnosprawnych. Wartość tego projektu to 1,3 mln zł, z czego niespełna 1 mln zł to wsparcie z zewnątrz.

Informacje o podpisaniu trzech umów na dofinansowanie zadań w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji zostały przekazane dziennikarzom podczas konferencji prasowej, jaka odbyła się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

GPR SP1

 

Projekty otrzymały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.