Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 27.04.2018 r. do 17.05.2018 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: 

- działka nr ew. gr. 5213 w Olkuszu (ul. Spacerowa) w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz elektroenergetyczny nN

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-58.