Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

W czwartek 17 maja 2018 o godz. 9:00 w kawiarni Miejskiego Domu Kultury w Olkuszu odbędzie się trzecie otwarte spotkanie w ramach cyklu Biznesowych Czwartków – wspólnej inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Romana Piaśnika oraz JM Rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej prof. nadzw. dr Zdzisławy Dacko-Pikiewicz.

Ideą Biznesowych Czwartków jest stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń między osobami przedsiębiorczymi. Ten nowatorski projekt skierowany jest do środowiska olkuskiego biznesu. Polega na cyklicznych spotkaniach zorganizowanych w formie wykładów i warsztatów dla przedstawicieli przedsiębiorstw, środowiska nauki oraz samorządu.

Tematem przewodnim spotkania będzie „Odpowiedzialność cywilnoprawna przedsiębiorcy. Od osób fizycznych do członków zarządów spółek kapitałowych”.

Każda osoba planująca podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej staje przed dylematem dotyczącym wyboru rodzaju formy, w której zamierza ową działalność prowadzić.

Bardzo często sugerujemy się opiniami zaczerpniętymi z Internetu, co w dzisiejszych czasach jest w pełni uzasadnione, niemniej jednak pamiętajmy, iż nie zawsze są to informacje aktualne, czy po prostu rzetelne, a każdy przedsiębiorca - bez względu na rodzaj podejmowanej działalności - powinien posiadać minimalną wiedzę dotyczącą podstaw regulacji prawnych dotyczących tejże działalności, zwłaszcza przepisów regulujących odpowiedzialność za zobowiązania, które niewątpliwie stanowią część życia gospodarczego każdego przedsiębiorcy.

Celem najbliższego spotkania w ramach projektu Biznesowe Czwartki jest przedstawienie podstawowych zasad dotyczących odpowiedzialności cywilnoprawnej, w tym zasadniczo odpowiedzialności za zobowiązania, która pojawia się w związku z podejmowaną działalnością gospodarczą. Począwszy od osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, poprzez spółki cywilne, aż do spółek prawa handlowego – osobowych i kapitałowych, wszędzie kwestia odpowiedzialności cywilnoprawnej stanowi jedno z kluczowych zagadnień. Jakie są źródła tejże odpowiedzialności? W jakim zakresie odpowiada dany przedsiębiorca? Czy będąc prokurentem lub pełnomocnikiem także ponosimy odpowiedzialność? Po ilu latach przedawniają się ciążące na nas zobowiązania? W jaki sposób możemy zwolnić się z odpowiedzialności? Co to takiego spółka cicha? Na te i inne pytania odpowie doktor Tomasz Sadowski.

dr Tomasz Sadowski – wykładowca i radca prawny Akademii WSB; specjalizuje się zasadniczo w prawie cywilnym oraz prawie gospodarczym i handlowym. Ponadto posiada duże doświadczenie w dziedzinie związanej z zabezpieczaniem i windykacją wierzytelności. Początki jego drogi zawodowej wiążą się z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego gdzie uzyskał tytuł magistra, a następnie doktora prawa. Ukończył również aplikację sędziowską przy Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, a następnie aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.