Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

zaprasza Mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz do udziału w konkursie:

Najładniejszy ogródek, najładniejszy balkon”

 

Konkurs będzie trwać od 18.06.2018 r. do 31.08.2018 r.

Nagrody będą przyznawane w kategoriach: ogródek przydomowy, ogródek przy bloku, balkon.

Zgłoszenia pisemne (z podaniem adresu oraz numeru telefonu) należy nadsyłać do Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu Rynek 1 w terminie do 15.06.2018 r. Za dzień zgłoszenia przyjmuje się datę wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

Z Regulaminem konkursu można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu pok. 326 oraz na stronie internetowej Urzędu.

 

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie – nagrody czekają!

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

 

Do pobrania: REGULAMIN (PDF)