Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Obwieszczenie o wydaniu przez Ministra Inwestycji i Rozwoju decyzji z dnia 27.04.2018 r. znak: DAB.1.6631.8.2017.MD.6 utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia 27.10.2017 r. Nr 41/BZ/2017 znak:WI-XI.7840.1.89.2017.AS

https://miir.bip.gov.pl/obwieszczenia/135269_obwieszczenie.html