Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 08.06.2018 r. do 28.06.2018 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: 

- działka nr ew. gr. 57/4 w Sienicznie w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: sieć i przyłącz gazu, 

- dz. nr ew. gr. 604 w Osieku w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: sieć i przyłącz gazu, 

- dz. nr ew. gr. 604 w Osieku w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz elektroenergetyczny, 

- dz. nr ew. gr. 45 w Podgrabiu w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz elektroenergetyczny.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-58.