Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

12, 13 i 14 czerwca pracownicy bibliotek z powiatu olkuskiego wzięli udział w cyklu szkoleń, zorganizowanych przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Olkuszu w ramach projektu Partnerstwo dla książki ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury zadania „Wiem więcej, mogę więcej”.

Pierwsze szkolenie było poświęcone standardom obsługi klienta oraz relacjom z klientami trudnymi. Bibliotekarze dowiedzieli się m.in. w jaki sposób ułatwić sobie pracę, podnosząc jednocześnie zadowolenie klientów oraz jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w kontaktach z użytkownikami i klientami. Udział w szkoleniu pozwolił na przygotowanie bibliotekarzy do zorganizowania w bibliotece profesjonalnej obsługi użytkownika, do radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i konfliktowymi oraz z profesjonalną obsługą klienta. Dzięki szkoleniu uczestnicy otrzymali wiedzę nt. narzędzi zwiększających efektywność kontaktów z klientami, co pozwoli na wzmocnienie funkcji bibliotek jako ośrodków animujących kulturę.

Tematem kolejnego szkolenia były wystąpienia publiczne. Udział w szkoleniu pozwolił na podniesienie kompetencji komunikacyjnych uczestników w kontaktach z mediami oraz oswojenie bibliotekarzy z rozmówcą w sytuacji wystąpienia publicznego – również podczas zajęć edukacyjnych i kulturalnych, skierowanych do użytkowników bibliotek. Bibliotekarze uzyskali wiedzę m.in. na temat sposobu prezentacji podczas wystąpień, budowy struktury wystąpienia oraz sposobu komunikacji z odbiorcą.

Na ostatnim szkoleniu został podjęty problem radzenia sobie ze stresem. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się m.in., w jaki sposób uzyskać kontrolę nad tremą podczas wystąpień publicznych.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.